Undervisningens metode | Pædagogisk praksis


Metodevalg

Lærernes metodevalg er traditionen tro, varieret og afvekslende med det formål at gøre undervisningen vedkommende, virkelighedsnær og engagerende. Såvel i indhentning af materiale og i resultatopgørelsen er skolen traditionelt meget udadrettet og har et godt samarbejde med andre skoler. Gennem arrangementer på skolen inddrages forældre og lokale i området.

Vekselvirkning

I planlægningen og udførslen af undervisningen bruges en vekselvirkning af bog systemer og IT baseret undervisningsmaterialer. Der lægges stor vægt på at undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs niveau og behov. Undervisningen er en vekselvirkning mellem læreroplæg, gruppearbejde, projekt opgaver og individuel arbejde samt faglig fordybelse. Derudover lægges der stor vægt på elevernes psykiske trivsel gennem nærvær, samvær og gensidig respekt. Ligeledes er der fokus på den fysiske trivsel som tilgodeses igennem motion og sund kost.

Mentalisering

Lærerne er uddannet i brug af mentalisering som socialpædagogisk metode til hjælp for bedre overensstemmelse med eleverne.

Individuelle dannelses- og uddannelsesplaner

Der afholdes udvikling – og uddannelsessamtaler med den enkelte elev tre gange årligt. Her fastsættes og justeres mål og delmål indenfor personlig, social og faglig udvikling i samarbejde med elevens bagland.

Om at finde løsninger

Vi fokuserer ikke på problemerne i hverdagen, men søger at skabe løsninger. Vores målsætning er, at hjælpe den enkelte elev med at virkeliggøre sine ønsker og drømme, og hjælpe eleven til at forstå, at der kun komme løsninger gennem en indsats, gennem flid, gennem tålmodighed og ved at prøve igen og igen – og blive ved til det lykkes.