Tilbud: Samtaler med tilknyttet psykologKognitiv samtaleterapi eller anden behandling

Dagskolen på Bustrup benytter ekstern psykolog, som kommer fast hver 14. dag.

I samarbejde med elevens opholdssted / forældre visiterer stedets socialrådgivere elever til samtaler med psykologen.

Dagskolen har således et stående tilbud til eleverne som ønsker at tale med en psykolog

  • om søvnproblemer
  • om håndtering af vrede
  • om traumer og familiekonflikter
  • eller andet som de går og tumler med

Medarbejderne tilbydes også individuel supervision og sparring.