To opholdssteder og en dagskole – det er Bustrup


Dagskolen på Bustrup er en del af et pædagogisk og kulturelt samarbejde med  Opholdsstedet Bustrup og Opholdsstedet Jupiter. Hvert opholdssted drives om en selvstændig fond. En fond er en juridisk og økonomisk selvstændig enhed.

Fælles værdier og pædagogisk tilgang

Dagskolen og de to opholdssteder deler kulturelle og pædagogiske værdier. Medarbejderne på de opholdsstederne har blandt andet fælles pædagogiske dage. Gennem de sidste tre år har alle tre steder deltaget i et projekt, som lagt grunden for vores fælles praksisbeskrivelse.

Alle tre steder arbejder med mentalisering og vil igennem de kommende år arbejde sammen med psykolog Niels Peter Rygaard om fortsat uddannelse og udvikling af stederne.

Fælles aktiviteter

Eleverne har blandt andet fælles café aften en gang ugentligt og har flere aktiviteter til fælles.

Mange aktiviteter såsom fitness, kunst, teater og musik arrangeres på Bustrup Hovedgård, og kan benyttes af Dagskolens elever og andre unge fra alle tre opholdssteder.

Opholdsstederne og dagskolen har den samme leder, Anders Svensson.