Supervision


Der er supervision en gang månedligt på Dagskolen. Stedets supervisor er psykolog og uddannet supervisor.

Ved supervision gennemgås ofte en case, hvor problematikkerne omkring eleven bliver gennemgået og mulig behandlingsplan diskuteres.