Godkendelse & TilsynDagskolen på Bustrup har driftsoverenskomst med Skive Kommune som også fører tilsyn.