Godkendelse & TilsynDagskolen på Bustrup har driftsoverenskomst med Skive Kommune som også fører tilsyn.

I driftsoverenskomsten fastlægges der Skive Kommunes tilsynsforpligtelse:

§ 13 Tilsyn

Den tilsynsførende myndighed er Kommunen, der udpeger den tilsynsførende. Tilsynet tilrettelægges således:

  • Undervisningsplanen for det kommende skoleår sendes til Kommunen inden den 15. maj.
  • Den tilsynsførende i Kommunen og lederen af Dagskolen på Bustrup Hovedgård gennemgår derefter undervisningsplanen.
  • Den tilsynsførende aflægger tre årlige besøg på Skolen. Besøgene finder sted efter en aftalt plan.
  • Der udarbejdes på baggrund heraf en rapport for hver elev og med udgangspunkt heri afholdes et møde med lærerstaben, inden rapporten tilsendes de anbringende kommuner.
  • Den enkelte elev undersøges årligt af en psykolog med henblik på stillingtagen til fortsat specialundervisning. Rapporten herom tilsendes skolemyndigheden i anbringelseskommunen.