Målgrupper | Dagbehandlingstilbud


Skolen tilbyder undervisning / dagbehandling for børn / unge mellem 6 – 18 år.

Der gives i særlige tilfælde mulighed for undervisning og uddannelse udover det 18. år for unge med behov for særlig støtte, og i forbindelse med efterværn og uddannelsesforløb.

 

Børn og unge med psykosociale / socio-emotionelle udfordringer

Skolens elever udviser en stor faglig spredning. Skolen optager elever med såvel faglige såvel som psykosociale og socio-emotionelle problemer. I kraft af skolens undervisningsmetoder muliggøres et stort fagligt udbytte for alle elever.

Der tilbydes ene-undervisning  for elever med behov herfor.

Skolen arbejder målrettet med at udvikle ressourcer og stærke sider den enkelte elev besidder, som et led i at styrke selvværd og selvtillid.

 

Mangfoldighed og rummelighed

Skolens elevgruppe er traditionelt meget international. Vi har mange erfaringer med at undervise unge med minoritetsbaggrund, og er i besiddelse af stor kulturforståelse.

Mangfoldighed og rummelighed kendetegner miljøet på skolen.

 

Ambitioner

Der bliver undervist efter undervisningsministeriets vejledning til Grundskolen. Vi har gode erfaringer og ekspertise i at få en negativt skoleerfaring vendt til en positiv skolehverdag med afsluttende prøver. I udgangspunktet går vi målrettet efter at alle elever aflægger Folkeskolens afgangsprøver.

 

Problemstillinger, der kan være typiske for skolens elever

Dagskolen på Bustrup fungerer som skoletilbud / dagbehandlingstilbud for tre opholdssteder som ligger i nærheden af Bustrup. Mange af disse elever har ret udtalte psykosociale vanskeligeheder:

  • De har været udsat for forstyrrelser i deres tidlige personlighedsmæssige udvikling pga. utilstrækkelig omsorg og deres basale behov har ikke været tilfredsstillet.
  • De har en ulyst til at lære, skepsis over for omgivelserne, de regner ikke med voksne som nogen, man kan stole på og vil derfor være uafhængige af dem.
  • De har oplevet utryghed og usikkerhed af vidt forskellige årsager og har været udsat for ustabile opvækstvilkår.
  • De har på den baggrund haft for få positive erfaringer med pligter og opgaver og er blevet uansvarlige.
  • De kan som følge deraf have stiftet bekendtskab med det kriminelle miljø, røget hash eller taget andre stoffer eller lignende som del af deres uansvarlighed.
  • De har udviklet uhensigtsmæssige forsvarsmekanismer som aggression, tristhed, destruktion mm – de isolerer sig, de afviser at løse problemer og er angste for nye og uvante situationer.
  • De har således en lang stribe af nederlag, en lav selvværdsfølelse og er ikke stolte over for noget som helst.
  • De er oplevelsesfattige og tør ikke udtrykke ønsker om nutid og fremtid.
  • De er opvokset i traumatiserede familier (fx flygtningefamilier)  hvor forældrene qua deres traumer ikke har haft den fornødne forældreevne til at varetage deres børns tarv

Vi holder af udfordringer og påtager os gerne vanskelige opgaver.

 

Dagbehandlingstilbud for elever med psykosociale vanskeligheder eller socio-emotionelle vanskeligheder

Plan A, Plan B, Plan C.... Alfabetet er langt og vi giver ikke tabt.

Dagbehandlingstilbud for elever med psykosociale vanskeligheder eller socio-emotionelle vanskeligheder

Unge som har brug for ekstra støtte for at komme i positiv udvikling

Kender du en ung som har brug for et specialiseret skoletilbud?

Dagbehandling, intern skole, enkeltbarnstilbud, skoletilbud….
Kært barn har mange navne.

Kontakt os og hør hvordan vi kan være behjælpelige.

Kirsten Mønsted
tlf. 24 98 54 61
kirsten@bustrup.dk

Sdr. Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542 info@bustrup.dk

CVR: 25 60 57 99 • Dagskolen på Bustrup • Sdr. Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542 info@bustrup.dk