Specialundervisning | Dagbehandlingstilbud


Skolen tilbyder flere former for specialundervisning:

Små hold | Enkeltbarnstilbud

Eleverne modtager undervisning på mindre hold i de af undervisningsministeriet fastlagte fag og tilhørende timetal og med de hensyn der er nødvendigt af hensyn til indlæring og arbejdsmetoder.

Der er også mulighed for at oprette enkeltbarnstilbud, helt særligt tilrettelagt børn og unge, som pga. deres helt særlige situation, har behov for et højt specialiseret skoletilbud hvor de bliver undervist 1:1.

Erhversvklassen

Der tilbydes et særligt undervisningsprogram med udgangspunkt i Erhversvklassen, hvor undervisningen er af håndværksmæssig karakter. Erhversvklassen benyttes ligeledes som del af vores understøttende undervisning.

Erhversvklassen tjener også som et brobygningsforløb for skolens STU – elever, der behøver støtte i forhold til et erhvervsforberedende program og opbygning af større selvtillid og elever, der er omfattet af LAB (Lov om Aktiv Beskæftigelse).

Praktisk undervisning

I den praktiske undervisning modtager eleverne undervisning i følgende fag: Gartneri og havebrug. Byggeri og værkstedsarbejde. Kost og sundhed og drift af café. Natur og sport. Forløbene indeholder praktik og eksterne kurser.

De hands-on-projekter i den praktiske undervisning åbner elevernes øjne for at lære og forstå den teoretiske baggrund. På Dagskolen på Bustrup bestræber vi os at bruge fælles projekter for at få alle eleverne med.
At være med i drivhuset og havebrug betyder at anvende matematik, biologi og madkundskab.