Specialundervisning | Dagbehandlingstilbud


Skolen tilbyder flere former for specialundervisning:

Små hold | Enkeltbarnstilbud

Eleverne modtager undervisning på mindre hold i de af undervisningsministeriet fastlagte fag og tilhørende timetal og med de hensyn der er nødvendigt af hensyn til indlæring og arbejdsmetoder.

Der er også mulighed for at oprette enkeltbarnstilbud, helt særligt tilrettelagt børn og unge, som qua deres helt særlige situation, har behov for et højt specialiseret skoletilbud hvor de bliver undervist 1:1.

Projektklassen

Der tilbydes et særligt undervisningsprogram med udgangspunkt i Projektklassen, hvor undervisningen er af håndværksmæssig karakter. Projektklassen benyttes ligeledes som del af vores understøttende undervisning.

Projektklassen tjener også som et brobygningsforløb for skolens STU – elever, der behøver støtte i forhold til et erhvervsforberedende program og opbygning af større selvtillid og elever, der er omfattet af LAB (Lov om Aktiv Beskæftigelse).

Praktisk undervisning

I den praktiske undervisning modtager eleverne undervisning i følgende fag: Gartneri og havebrug. Byggeri og værkstedsarbejde. Kost og sundhed og drift af café. Natur og sport. Forløbene indeholder praktik og eksterne kurser.

STU forløb

Der er tilbud om et STU forløb – Særlige Tilrettelagt Ungodmsuddannelse – et 3 årig uddannelsesforløb for de ældre elever som ikke har mulighed for at kunne følge undervisningen på en almindelig ungdomsuddannelse, selv om de får særlig støtte.

Se mere her.