Tilknytningsforstyrrelse | Skoletilbud


Dagskolen på Bustrup kan rumme elever som har tilknytningsforstyrrelser som følge af svær omsorgssvigt.

Vores skoletilbud og tilgang til  børn og unge med tilknytningsforstyrrelser tager afsæt i John Bowlbys tilknytningsteori. Viden om børns udvikling er afgørende for, at vi forstår hvorfor børn / unge med tilknytningsforstyrrelser reagerer som de gør, og hjælper os med at tilrettelægge hverdag og udviklingsforløb omkring disse unge. Det er vigtigt, at vi som personalegruppe udviser overblik og overskud, og formår at skabe stabilitet, overskuelighed og klarhed igennem elevernes skoledag.

Kort om tilknytningsforstyrrelser

Børn har fra fødslen af et basalt behov for nære og dybe tilknytninger til primære omsorgspersoner –  som regel forældrene.  Såfremt spædbarnet ikke får den nødvendige kontakt, omsorg og nærvær fordi mor / forældre ikke har den fornødne forældreevne, sker der tilknytningsskade hos barnet, som senere viser sig i adfærden. Følelsesmæssigt tidligt svigtede spædbørn vokser op og bliver som større børn ofte meget svagt fungerende socialt – hvilket kan have store konsekvenser for deres liv som voksne.  

Forældrenes manglende evne til at drage den nødvendige omsorg for et lille barn kan have flere årsager, fx familier som præges af misbrugsproblemer, alkoholisme eller psykisk sygdom. Traumatiserede forældre, fx familier som er flygtet fra forfølgelse eller krig, kan også have forringet forældreevne.

Hvordan vi arbejder med børn / unge med tilknytningsforstyrrelser

  1. Struktur, overskuelighed og forudsigelighed i gennem skoledagen
  2. Gode rutiner: én bestemt ting i én bestemt situation, ét bestemt sted på ét bestemt tidspunkt
  3. Ydre struktur og styring, med mange gentagelser, forplanter sig på sigt som internaliserede processer
  4. Fokus på elevens ressourcer og talenter – de små sikre successer
  5. Tydelige lærere, som møder eleverne med overskud, og som forstår, at eleven ikke nødvendigvis vil være i stand at danne en tæt relation
  6. Mentaliserende tilgang for at forstå den unges reaktionsmønster
  7. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
  8. Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx opholdssted / plejefamilie, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring eleven.

Niels Peter Rygaard om tilknytningsforstyrrelse

”Et barn med tidlig tilknytningsforstyrrelse vil ikke reagere meget på tab, og vil have samme adfærd, uanset om det f.eks. er i en kærlig plejefamilie eller er gadebarn. Barnet kan endda fungere dårligere, hvis det er i omgivelser, hvor der stilles forventninger om gensidighed, nærhed, ømhed.

Generelt vil barnet være impulsdrevet (følge enhver indskydelse), have overfladisk, kortvarig og ofte forsvarspræget kontakt med både personer og genstande. Barnet vil afreagere på sine omgivelser, når det bliver frustreret, snarere end at komme i konflikt med sig selv, eller finde kompromis ́er mellem egne umiddelbare behov og omgivelsernes krav.”

Mere om Dagskolen på Bustrup | Dagbehandlingstilbud

Dagskolen på Bustrup tilbyder specialundervisning / dagbehandling for børn og unge som har brug for et rummeligt og aktivt skolemiljø, med engagerede lærere. Ambitionsniveauet er højt, og mange af vores elever tager bl.a. Folkeskolens afgangsprøver.

Et solidt personligt fundament, i form af en ordentlig skolegang og efterfølgende uddannelse, er noget vi prioriterer højt.  Det er grundlaget for vores muligheder på mange af livets områder: arbejde, udvikling, sociale færdigheder, gå-på-mod og parathed til at løse livets mange opgaver.

Desværre er det ikke alle børn og unge, som kan trives i Folkeskolen. For rigtig mange elever har Dagskolen på Bustrup været den rigtige løsning på et alt for kravfyldt skoleliv. Dagskolen på Bustrup har erfaring for at løse problemerne og få vendt en dårlig start i livet til et godt liv – og har vendt mange elevers negative skoleerfaringer til gode relationer, god selvtillid og gode skole resultater.

Visitation vedr. skoletilbud til unge med tilknytningsforstyrrelse

Kontakt leder Kirsten for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. skoletilbud til et konkret barn/ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

tlf. 24 98 54 61
kirsten@bustrup.dk

 

 

Struktur, overskuelighed og forudsigelighed i gennem skoledagen

Kender du et barn ug som har brug for et forudsigeligt skolemiljø?

Vi modtager gerne unge med særlige udfordringer som har brug for at komme i udvikling i et støttende miljø.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale.

Kirsten Mønsted
tlf. 24 98 54 61
kirsten@bustrup.dk