Selvskadende adfærd | Skoletilbud


Dagskolen på Bustrup kan rumme børn / unge med selvskadende adfærd. Disse unge er ellers ofte stigmatiserede af samfundet, og føler sig ofte ensomme og forkerte. Den selvskadende adfærd kan provokere og synes uforståelig, for mennesker der ikke selv har haft behovet for at søge til denne adfærd.

Vores behandling af unge med selvskadende adfærd tager afsæt i en anerkendende og mentaliserende tilgang. Det er vigtigt, at de unge bliver mødt med en ikke-moraliserende, ligetil italesættelse af deres situation. 

Kort om unge med selvskadende adfærd

Selvskade betyder, at man skader sig selv med vilje. Der findes mange forskellige former for selvskade, men den mest almindelige er cutting, som betyder, at man skærer sig selv i arme, ben eller andre steder på kroppen, fx med barberblade. Men der findes mange andre måder at skade sig selv på, fx. at man trækker hår ud af hovedbunden, piller i sår, banker hovedet ind i væggen, tager overdosis af fx smertestillende tabletter eller brænder sig selv med cigaretter eller lightere.

Undersøgelser viser, at mellem 20 og 22 procent af alle unge piger i Danmark har gjort skade på sig selv en eller flere gange. Fænomenet er også udbredt i udlandet, men tallene for Danmark er væsentligt større.

Især unge kvinder klager over stress og et stort forventningspres i dagligdagen. For nogle af dem bliver de selvskadende handlinger en måde at overdøve den indre smerte. I 1990’erne oplevede man i Danmark mange tilfælde af bulimi og anoreksi blandt især piger. I disse dage ser det ud til, at mange i stedet vælge at skære i sig selv, eller udøve anden selvskade, når livet gør ondt.

Børn og unge der skader sig selv, gør det bevidst – dog er det vigtigt at skelne mellem en psykotisk og en ikke-psykotisk selvskadende adfærd.  Et menneske i en psykotisk tilstand har ikke styr på sig selv, reagerer uforudsigeligt og kan udøve selvskade utilsigtet.

Det er noget andet med børn / unge som ikke er psykotiske, men som bruger selvskade gentagne gange, som en mestringsstrategi når de er følelsesmæssigt belastet og har svært ved at håndtere følelser og krav. På grund af de gentagne handlinger kan selvskaden udvikle sig til en form for afhængighed, som kræver behandling.

Hvordan vi arbejder med unge med selvskadende adfærd

  1. Opmærksomhed på hvorvidt adfærden “blot” er selvskadende eller om adfærden tenderer til suicidal adfærd.
  2. Tæt kontakt med elevens familie / plejefamilie / opholdssted for at sikre at ingen information går tabt omkring episoder
  3. Mentaliserende, ikke-moraliserende tilgang for at forstå den unges reaktionsmønster
  4. Tryghedsskabende omgivelser: struktur, overskuelighed og forudsigelighed i gennem skoledagen
  5. Fællesskab og venskaber opbygges i klassen, for at styrke den unges personlige fundament
  6. Fokus på den unges ressourcer og talenter, herunder ønsker om uddannelse og praktikker
  7. Støtte og vejleding af den unge, med henblik på at den unge får kontrol over den selvskadende adfærd, hvis det er hensigtsmæssigt, at skolen skal indgå i dette arbejde (fx hvis den unge har god kontakt til en bestemt lærer)
  8. Empatiske lærere, som møder eleven med overskud og anerkendelse
  9. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen

Al adfærd er kommunikation – også selvskadende adfærd

”Al adfærd er kommunikation. Det, vi umiddelbart kan få øje på som problemadfærd, er måder at kommunikere på. Det afgørende er, hvordan vi forstår og svarer på den form for kommunikation på den mest udviklingsfremmende måde. Nogle børn er whistleblowers, som med deres symptomer forsøger at gøre omverdenen opmærksom på, at der er noget i den samlede livssituation, der trænger til at blive markant anderledes. Hvis vi ikke forstår og tager vare på deres whistleblowing, så ser vi børnene som problemet i stedet for som dem, der gør opmærksom på problemet. Så lader vi dem i stikken.”  ~ Søren Hertz

Mere om Dagskolen på Bustrup | Dagbehandling

Dagskolen på Bustrup tilbyder specialundervisning / dagbehandling for børn og unge som har brug for et rummeligt og aktivt skolemiljø, med engagerede lærere. Ambitionsniveauet er højt, og mange af vores elever tager bl.a. Folkeskolens afgangsprøver.

Et solidt personligt fundament, i form af en ordentlig skolegang og efterfølgende uddannelse, er noget vi prioriterer højt.  Det er grundlaget for vores muligheder på mange af livets områder: arbejde, udvikling, sociale færdigheder, gå-på-mod og parathed til at løse livets mange opgaver.

Desværre er det ikke alle børn og unge, som kan trives i Folkeskolen. For rigtig mange elever har Dagskolen på Bustrup været den rigtige løsning på et alt for kravfyldt skoleliv. Dagskolen på Bustrup har erfaring for at løse problemerne og få vendt en dårlig start i livet til et godt liv – og har vendt mange elevers negative skoleerfaringer til gode relationer, god selvtillid og gode skole resultater.

Visitation vedr. unge med selvskadende adfærd til skoletilbud

Kontakt leder Kirsten for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. skoletilbud til et konkret barn/ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

tlf. 24 98 54 61
kirsten@bustrup.dk

 

Det er vigtigt, at de unge bliver mødt med en ikke-moraliserende, ligetil italesættelse af deres situation

Kender du en ung som gør skade på sig selv?

Vi modtager gerne unge med særlige udfordringer som har brug for at komme i udvikling i et støttende miljø.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale.

Kirsten Mønsted
tlf. 24 98 54 61
kirsten@bustrup.dk