Psykosociale vanskeligheder | Skoletilbud |


Dagskolen på Bustrup kan rumme elever med psykosociale vanskeligheder.

I vores forståelse er ”unge med psykosociale problemer” en gruppe unge, hvis problematikker er karakteriseret både ved deres fase i livet – at forandre sig fra barn til voksen – og ved at deres liv afviger fra andre unges. Hvorvidt de har det vanskeligt, er lidende, syge eller har en lidelse kan være udtryk for forskellige faser i deres situation.

I forhold til psykiatriske diagnoser er det helt enkelt er det for tidligt at afgøre, hvorvidt det kommer til at gå den ene, eller den anden vej med dem. De er unge. De har almindelige pubertets- og teenagerproblematikker at slås med, samtidig med, at de qua deres opvækst eller udviklingsmæssige forstyrrelser, er yderligere udfordret med ”ekstra opgaver” som skal løses.

Det kan være, at de udvikles fint, og at problemerne forsvinder over tid, fordi de unge får den rigtige støtte. Men – det kan også være, at det viser sig, at de psykosociale problemer over tid manifesterer sig som regelrette psykiatriske diagnoser, som først kan slås fast når de unge når begyndelsen af tyverne.

Vi befinder os således i grænselandet mellem pædagogik og psykiatri.

Hvad er psykosociale vanskeligheder / psykosociale problemer?

Vi har hentet følgende definition fra Socialstyrelsens udmærkede publikation “Inklusion, deltagelse og bedring – Unge med psykosociale vanskeligheder i lokalsamfundet”.

“[Psykosociale vanskeligheder] dækker over unge, der i bred forstand oplever problemer med trivsel og mental sundhed, som gør at de har, eller er i risiko for at få brug for en psykiatrisk eller socialpsykiatrisk indsats. Det at have psykosociale vanskeligheder knytter sig derfor ikke nødvendigvis til at have fået en psykiatrisk diagnose. 

Her anvendes begrebet psykosociale vanskeligheder frem for fx psykiske vanskeligheder. Det skyldes at vi forstår målgruppens psykiske vanskeligheder som en uadskillelig helhed af personen og personens livssammenhænge, altså en personen-i-sammenhængen forståelse.

Det betyder at vi forstår menneskers problemer og symptomer som sociale processer, snarere end noget der har deres årsag i individet selv. Et menneske kan således ikke betragtes isoleret fra fællesskaber. Denne forståelse gør det muligt, at sætte fokus på hvordan individuelle problemer hænger tæt sammen med de positioner personen har (eller ikke har) i de fællesskaber og nærmiljøer de færdes i. Samt at man må arbejde med fællesskaber hvis man vil løse psykosociale problemer.” 

Hvordan vi arbejder med børn / unge med psykosociale udfordringer

  1. Tryghedsskabende miljø: Struktur, overskuelighed og forudsigelighed i gennem skoledagen
  2. Fokus på fællesskab og inklusion i klassen og på skolen generelt. Samt opbygning og vedligeholdelse af venskaber blandt klassekammeraterne.
  3. Ressourcefokuseret uddannelses- og udviklingsplan med fokus på den unges ønsker mht uddannelse og styrkesider
  4. Empatiske, anerkendende lærere, som møder eleven med overskud og viden om psykosociale faktorer
  5. Mentaliserende tilgang for at forstå den unges reaktionsmønster
  6. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
  7. Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx opholdssted eller plejefamilie, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.

Mere om Dagskolen på Bustrup | Dagbehandling

Dagskolen på Bustrup tilbyder specialundervisning / dagbehandling for børn og unge som har brug for et rummeligt og aktivt skolemiljø, med engagerede lærere. Ambitionsniveauet er højt, og mange af vores elever tager bl.a. Folkeskolens afgangsprøver.

Et solidt personligt fundament, i form af en ordentlig skolegang og efterfølgende uddannelse, er noget vi prioriterer højt.  Det er grundlaget for vores muligheder på mange af livets områder: arbejde, udvikling, sociale færdigheder, gå-på-mod og parathed til at løse livets mange opgaver.

Desværre er det ikke alle børn og unge, som kan trives i Folkeskolen. For rigtig mange elever har Dagskolen på Bustrup været den rigtige løsning på et alt for kravfyldt skoleliv. Dagskolen på Bustrup har erfaring for at løse problemerne og få vendt en dårlig start i livet til et godt liv – og har vendt mange elevers negative skoleerfaringer til gode relationer, god selvtillid og gode skole resultater.

Visitation vedr. skoletilbud for unge med psykosociale vanskeligheder

Kontakt leder Kirsten for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. skoletilbud til et konkret barn/ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

tlf. 24 98 54 61
kirsten@bustrup.dk

 

Vi befinder os nogle gange i grænselandet mellem pædagogik og psykiatri

Kender du en ung med psykosociale vanskeligheder?

Vi modtager gerne unge med særlige udfordringer som har brug for at komme i udvikling i et støttende miljø.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale.

Kirsten Mønsted
tlf. 24 98 54 61
kirsten@bustrup.dk