Omsorgssvigt | Skoletilbud | Dagbehandling


Dagskolen på Bustrup er velegnet til at behandle børn og unge som har været udsat for omsorgssvigt under deres opvækst.

Vores mentaliserende tilgang, fokus på tillidfulde relationer og talrige aktiviteter giver os de bedste kort på hånden ift. at tilbyde omsorgssvigtede børn og unge et trygt og udviklende hjem. Personalegruppe har som målsætning, at udvise overblik og overskud, og formår at skabe stabilitet, overskuelighed og klarhed i de unges hverdag.

Kort om omsorgssvigt

Omsorgssvigt indebærer, at barnets primære omsorgspersoner, som oftest forædrene, ikke giver barnet tilstrækkelig omsorg.

Forældrenes manglende evne til at drage den nødvendige omsorg for et lille barn kan have flere årsager, fx familier som præges af misbrugsproblemer, alkoholisme eller psykisk sygdom. Traumatiserede forældre, fx familier som er flygtet fra forfølgelse eller krig, kan også have forringet forældreevne.

Omsorgssvigt kan omfatte fysisk omsorgssvigt, fx utilstrækkelig ernæring, beklædning og hygiejne og psykisk omsorgssvigt, fx manglende følelsesmæssig eller intellektuel stimulation, eller der kan skelnes mellem passivt omsorgssvigt, fx manglende imødekommelse af basale behov og aktivt omsorgssvigt, fx direkte skade.

Følger af omsorgssvigt påvirker barnets evne til samspil med andre, barnets kognitive evner (tænkning og sprog) samt barnets følelsesmæssige udvikling. Børn, som udsættes for omsorgssvigt, er ofte magtesløse, forvirrede og angste. Mange af dem bruger det meste af deres energi på at mestre eller beherske den situation, de befinder sig i og på at overleve, hvilket kan føre til, at deres bearbejdning af oplevelser og deres følelsesmæssige udvikling kan gå i stå.

Hvordan vi arbejder med omsorgssvigtede elever

  1. Struktur, overskuelighed og forudsigelighed i gennem skoledagen
  2. Opbygge tillidsfuld relationer til eleven. Læreren tager sig tid til at løse stort og småt
  3. Fokus på den unges ressourcer og talenter – de små sikre successer
  4. Tydelige, empatiske lærere, som møder eleven med overskud, og som forstår, at eleven kan have svært ved at forstå det sociale samspil mellem mennesker. Holde særligt fokus på at ev. konflikter eleverne mellem bliver løst
  5. Mentaliserende tilgang for at forstå elevens reaktionsmønster
  6. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
  7. Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx den unges opholdssted eller plejefamilie, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.

Børns Vilkår om omsorgssvigt

“Hvert 10. barn i Danmark er udsat for en eller flere former for omsorgssvigt såsom vold, seksuelle overgreb, alkohol- eller stofmisbrug eller vanrøgt fra forældrenes side. 

Vi har i de senere år været vidner til adskillige sager i blandt andet Tønder, Esbjerg og Rebild, hvor børn er blevet svigtet på det groveste. Først af de forældre, der skulle passe på dem. Dernæst af det omkringliggende samfund, der på trods af blinkende advarselslamper ikke kom børnene til undsætning.”

Mere om Dagskolen på Bustrup

Dagskolen på Bustrup tilbyder specialundervisning for børn og unge som har brug for et rummeligt og aktivt skolemiljø, med engagerede lærere. Ambitionsniveauet er højt, og mange af vores elever tager bl.a. Folkeskolens afgangsprøver.

Et solidt personligt fundament, i form af en ordentlig skolegang og efterfølgende uddannelse, er noget vi prioriterer højt.  Det er grundlaget for vores muligheder på mange af livets områder: arbejde, udvikling, sociale færdigheder, gå-på-mod og parathed til at løse livets mange opgaver.

Desværre er det ikke alle børn og unge, som kan trives i Folkeskolen. For rigtig mange elever har Dagskolen på Bustrup været den rigtige løsning på et alt for kravfyldt skoleliv. Dagskolen på Bustrup har erfaring for at løse problemerne og få vendt en dårlig start i livet til et godt liv – og har vendt mange elevers negative skoleerfaringer til gode relationer, go selvtillid og gode skoleresultater.

Visitation vedr. skoletilbud for elever med omsorgssvigt

Kontakt leder Anders Svensson for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. skoletilbud af et konkret barn/ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

tlf. 28 19 55 42

anders@bustrup.dk

 

Vores mentaliserende tilgang, fokus på tillidfulde relationer og talrige aktiviteter giver os de bedste kort på hånden

Kender du en omsorgsvigtet ung som har brug for et udviklende skolemiljø?

Vi modtager gerne unge med særlige udfordringer som har brug for at komme i udvikling i et støttende miljø.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale.

 

Anders Svensson
Telefon: 28195542