Kriminalitetstruede | Skoletilbud | Dagbehandling


Dagskolen på Bustrup kan rumme udsatte børn / unge med som er kriminalitetstruede, og unge som har udøvet ikke-personfarlig kriminalitet. 

Vi har mange erfaringer i arbejdet med sårbare / udsatte unge mennesker som har været, eller er, på kant med loven.  

Kriminalitetstruede unge

Udsatte og kriminalitetstruede unge er en meget sammensat målgruppe, som ikke kan beskrives entydigt. Fælles for kriminalitetstruede unge er, at de har behov for et støttende miljø og chancen for at starte på en frisk. 

Mange af dem formår ikke at forholde sig til egne følelser, eller de krav som hører til ungdomslivet. Mange af dem er søgende i deres identitetsdannelse og har svært ved at kontrollere deres impulser. Nogle af dem kommer fra udsatte familier, fx familier som præges af misbrugsproblemer, alkoholisme eller psykisk sygdom. Traumatiserede forældre, fx familier som er flygtet fra forfølgelse eller krig, kan også have forringet forældreevne.

Forældrenes manglende evne til at drage den nødvendige omsorg for deres børn, kan føre til at deres børn får for lidt omsorg og grænser, og at børnene derfor kommer til at færdes i uhensigtsmæssige miljøer, hvor stoffer og kriminalitet har en fremtrædende plads.

Vi forstår også, at mange af de unge som udviser kriminel adfærd, fx vold, ofte selv har været ofre for vold, eller andre krænkelser.

Men de kriminalitetstruede unge kan også være velfungerende børn, som i løbet af teenageårene udvikler sig i en retning, hvor de bliver involveret i kriminalitet, måske som en reaktion på mobning, forældrenes skilsmisse eller andre forhold.

Hvordan vi arbejder med kriminalitetstruede unge

  1. Start på en frisk: Nyt miljø, mange aktiviteter, ny plan for uddannelse og personlig udvikling.
  2. Struktur, overskuelighed og forudsigelighed skoledagen i gennem
  3. Aktiviteter som passer hver enkelt ung, det må aldrig blive for kedeligt
  4. Fokus på fællesskab og gode venner
  5. Tæt samarbejde med den unges bagland fx plejfamilie / opholdssted – styr på alle aftaler.Formålet er at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.
  6. Anerkendende, nærværende voksne, som tør at give modspil
  7. Mentaliserende tilgang for at forstå den unges reaktionsmønster
  8. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen

Om ungdomskriminalitet

“Der er i løbet af de sidste par årtier sket et betydeligt fald i den almene ungdomskriminalitet. Der er ganske enkelt blevet færre unge, der begår kriminalitet, og de, der gør det, gør det sjældnere. Til gengæld er der sket en polarisering, så de, der begår kriminalitet, har sværere ved at komme ud af det igen. Billedet er blevet mere sort/hvidt, og de kriminelle unge oplever sig i stigende grad som anderledes.” ~ Dagbladet Information

Mere om Dagskolen på Bustrup | Dagbehandling

Dagskolen på Bustrup tilbyder specialundervisning  / dagbehandling for børn og unge som har brug for et rummeligt og aktivt skolemiljø, med engagerede lærere. Ambitionsniveauet er højt, og mange af vores elever tager bl.a. Folkeskolens afgangsprøver.

Et solidt personligt fundament, i form af en ordentlig skolegang og efterfølgende uddannelse, er noget vi prioriterer højt.  Det er grundlaget for vores muligheder på mange af livets områder: arbejde, udvikling, sociale færdigheder, gå-på-mod og parathed til at løse livets mange opgaver.

Desværre er det ikke alle børn og unge, som kan trives i Folkeskolen. For rigtig mange elever har Dagskolen på Bustrup været den rigtige løsning på et alt for kravfyldt skoleliv. Dagskolen på Bustrup har erfaring for at løse problemerne og få vendt en dårlig start i livet til et godt liv – og har vendt mange elevers negative skoleerfaringer til gode relationer, god selvtillid og gode skoleresultater.

Visitation vedr. skoletilbud for kriminalitetstruede unge

Kontakt leder Kirsten for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. skoletilbud til et konkret barn/ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

tlf. 24 98 54 61
kirsten@bustrup.dk

 

 

Vi har mange erfaringer i arbejdet med udsatte unge mennesker som har været, eller er, på kant med loven.

Kender du en ung som er på kant med loven?

Vi modtager gerne unge med særlige udfordringer som har brug for at komme i udvikling i et støttende miljø.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale.

 
Kirsten Mønsted
tlf. 24 98 54 61
kirsten@bustrup.dk