Unge med etnisk minoritetsbaggrund | Skoletilbud


Dagskolen på Bustrup kan tilbyde skoleforløb for unge med anden etnisk baggrund end dansk, som har behov for trygge, strukturerede rammer, og mange aktiviteter. Sårbare / udsatte unge, som i tillæg til deres psykosociale situation også kommer fra en etnisk minoritetsbaggrund, er ramt dobbelt (“dobbeltminoritet”) i sær hvis de kommer fra en dysfunktionel familie.

Medarbejdergruppen har mange erfaringer i arbejdet med familier med etnisk minoritetsbaggrund, men vi kan også modtage unge, som ikke kan enes med deres familier, og måske endda udsættes for negativ social kontrol. Medarbejdergruppen har stor indsigt i de udfordringer unge mellem to kulturer tumler med, og har stor viden om de bagvedliggende årsager til de problemer nogle familier med etnisk minoritetsbaggrund er ramt af, herunder traumer og PTSD.

Etniske minoritetsunge i Danmark

“Etniske minoritetsunge ofte har færre ressourcer, bor oftere  i større familier, og har oftere  et liv, hvor der er mere markant forskel imellem de to køn, sammenlignet med situationen blandt de majoritetsdanske unge. Det konkluderer SFI’s forskere i en ny rapport med titlen Etniske minoritetsunge i Danmark.

Målt i kroner og øre er der i gennemsnit 100.000 kr. i forskel på den årlige hustandsindkomst i familier med etnisk minoritetsbaggrund sammenlignet med majoritetsdanske familier. Den årlige husstandsindtægt hos de etniske minoritetsunges familier er på knap 160.000 kr., og godt hver femte af familierne lever under OECD’s fattigdomsgrænse.

Undersøgelsen viser også, at unge med minoritetsbaggrund i gennemsnit lever under lidt andre familiære rammer end deres majoritetsdanske jævnaldrende. De 18-årige har flere søskende, og de taler bedre med deres søskende. Til gengæld har de lidt sværere ved at tale med deres forældre.” ~ Socialfremtid.dk

Hvordan vi arbejder med børn / unge med etnisk minoritetsbaggrund

  1. Struktur, overskuelighed og forudsigelighed skoledagen i gennem
  2. Skabe tillidsfulde relationer til den unge, fokus på at de har positive rollemodeller
  3. Fokus på den unges ressourcer og talenter – dyrke styrkestider og interesser
  4. Tydelige lærere, som møder den unge med overskud, empati og godt humør
  5. Kulturforståelse og forståelse af ligheder og forskelle mellem kulturer
  6. Mentaliserende tilgang for at forstå den unges reaktionsmønster
  7. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
  8. Tæt samarbejde med den unges opholdssted eller familie, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.

Mere om Dagskolen på Bustrup | Dagbehandling

Dagskolen på Bustrup tilbyder specialundervisning  / dagbehandling for børn og unge som har brug for et rummeligt og aktivt skolemiljø, med engagerede lærere. Ambitionsniveauet er højt, og mange af vores elever tager bl.a. Folkeskolens afgangsprøver.

Et solidt personligt fundament, i form af en ordentlig skolegang og efterfølgende uddannelse, er noget vi prioriterer højt.  Det er grundlaget for vores muligheder på mange af livets områder: arbejde, udvikling, sociale færdigheder, gå-på-mod og parathed til at løse livets mange opgaver.

Desværre er det ikke alle børn og unge, som kan trives i Folkeskolen. For rigtig mange elever har Dagskolen på Bustrup været den rigtige løsning på et alt for kravfyldt skoleliv. Dagskolen på Bustrup har erfaring for at løse problemerne og få vendt en dårlig start i livet til et godt liv – og har vendt mange elevers negative skoleerfaringer til gode relationer, god selvtillid og gode skoleresultater.

Visitation af unge med etnisk minoritetsbaggrund

Kontakt leder Kirsten for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. skoletilbud til et konkret barn/ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

tlf. 24 98 54 61
kirsten@bustrup.dk

Lærerene har stor indsigt i de udfordringer unge mellem to kulturer tumler med

Kender du en ung som er i klemme mellem to kulturer?

Vi modtager gerne unge med særlige udfordringer som har brug for at komme i udvikling i et støttende miljø.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale.

Kirsten Mønsted
tlf. 24 98 54 61
kirsten@bustrup.dk