ADHD | Skoletilbud | Dagbehandling


Dagskolen på Bustrup kan rumme børn / unge med som har er diagnosticerede med ADHD eller andre hyperkinetiske forstyrrelser.

Børn og unge med ADHD har ofte svært ved at fastholde deres opmærksomhed eller koncentrere sig. Det betyder, at de kan komme til at tolke en situation forkert, eller at de misforstår andre mennesker. Et højt indre stressniveau og en lav frustrationstærskel leder ofte til konflikter og vredesudbrud. Børn og unge med ADHD er ofte urolige og rastløse, og mange af dem lever med et konstant indre kaos.

Viden om hvordan ADHD påvirker et menneske, og hvilke særlige behov en ung med ADHD har, er en forudsætning for at kunne hjælpe de børn og unge som er diagnosticeret med en hyperkinetisk lidelse. Det er vigtigt, at vi som personalegruppe udviser overblik og overskud, og formår at skabe stabilitet, overskuelighed og klarhed i de unges hverdag.  Personalegruppen har kendtskab til konkrete redskaber til, hvordan man kan hjælpe og støtte den enkelte unge med ADHD. (ADHD skoletilbud)

Kort om ADHD og hyperkinetiske forstyrrelser

ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder) er betegnelsen efter det amerikanske DSM-5 system. Definitionen er lidt bredere end i WHO’s ICD-10, hvor der findes følgende diagnoser:

 • Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed (F90.0)
 • Opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet (F98.8C)
 • Hyperkinetisk adfærdsforstyrrelse (F90.1)
 • Hyperkinetisk forstyrrelse, anden (F90.8)
 • Hyperkinetisk forstyrrelse, uspecificeret (F90.8)

Børn og unge med ADHD har vanskeligheder ved eksekutive funktioner, det vil sige, de har problemer med at skabe overblik og struktur samt vanskeligheder med planlægning af aktiviteter. Arbejdshukommelsen er hos de fleste forringet og for mange gælder, at de har en dårlig tidsfornemmelse. Dette gør det svært at planlægge dagligdags aktiviteter.

For børn medfører det ofte store indlæringsvanskeligheder og sociale problemer. For unge og voksne betyder det problemer med at holde fast i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Der er også positive sider ved at have ADHD, fx et højt energiniveau, umiddelbarhed og ærlighed, gå-på-mod, spontanitet, eventyrlyst, tør at tage kontakt med nye mennesker, er hurtig til at tilgive, osv.

Hvordan vi arbejder med børn / unge med ADHD

 1. Struktur, overskuelighed og forudsigelighed skoledagen i gennem. Ev. brug af piktogrammer
 2. Gode rutiner og “regler”: nøgler / telefon har sin faste plads, osv.
 3. Aftaler omkring hvor lang tid eleven kan koncentrere sig ad gangen, og pauser.
 4. Fokus på den unges ressourcer og talenter – de små sikre successer – for at styrke selvværd og motivation
 5. Belønningssystemer der hvor det giver mening, fx i forhold til løsning af opgaver i skolestuen
 6. Tilbud om aktiviteter som styrker kroppen: sport, klatring, pasning af heste og have mm.
 7. Fokus på trivsel, fællesskab, sammenhold – vedligeholdelse af venskaber
 8. Tydelige lærere, som møder eleven med nærvær og overskud, og som forstår, at eleven har brug for anerkendelse og opmuntring
 9. Mentaliserende tilgang for at forstå den unges reaktionsmønster
 10. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
 11. Tæt samarbejde med opholdssted / plejefamilie, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring eleven

ADHD–foreningen om ADHD

”ADHD er som et orkester uden dirigent.”

“Unge med ADHD kan have det sværere end andre unge. Oveni den almindelige pubertet, identitetssøgen og frigørelsestrang slås de med deres ADHD-vanskeligheder og er mere umodne end deres jævnaldrende. Alligevel udsættes de som regel for samme krav og forventninger, som de andre unge. Løsningen bør findes i ekstra støtte, anerkendelse, interesse og kærligt nærvær.”

Mere om Dagskolen på Bustrup | Dagbehandling

Dagskolen på Bustrup tilbyder specialundervisning / dagbehandling  for børn og unge som har brug for et rummeligt og aktivt skolemiljø, med engagerede lærere. Ambitionsniveauet er højt, og mange af vores elever tager bl.a. Folkeskolens afgangsprøver.

Et solidt personligt fundament, i form af en ordentlig skolegang og efterfølgende uddannelse, er noget vi prioriterer højt.  Det er grundlaget for vores muligheder på mange af livets områder: arbejde, udvikling, sociale færdigheder, gå-på-mod og parathed til at løse livets mange opgaver.

Desværre er det ikke alle børn og unge, som kan trives i Folkeskolen. For rigtig mange elever har Dagskolen på Bustrup været den rigtige løsning på et alt for kravfyldt skoleliv. Dagskolen på Bustrup har erfaring for at løse problemerne og få vendt en dårlig start i livet til et godt liv – og har vendt mange elevers negative skoleerfaringer til gode relationer, god selvtillid og gode skoleresultater.

Visitation vedr. skoletilbud for unge med ADHD eller lign.

Kontakt leder Kirsten for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. skoletilbud til et konkret barn/ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

tlf. 24 98 54 61
kirsten@bustrup.dk

 

Vi stiller med tydelige lærere, som møder eleven med nærvær og overskud

Kender du en ung med ADHD som har brug for et inkluderende skolemiljø?

Vi modtager gerne unge med særlige udfordringer som har brug for at komme i udvikling i et støttende miljø.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale.

Kirsten Mønsted
tlf. 24 98 54 61
kirsten@bustrup.dk