Forældre | Plejefamilier | Opholdssteder


Skolen arbejder tæt sammen med elevernes primære omsorgspersoner, som fx kan være  forældre / plejefamilier / opholdssteder.

“Trekløveret” eleven, omsorgspersoner og skolen er fælles om, at skoleåret for eleven bliver bedst muligt, og at udviklingen kommer til at foregå maksimalt.

Åbenhed overfor hinanden og tryghed skaber den ramme, som sørger for at parterne kommer overens, især når der er konflikter.

Der er årlige arrangementer for forældre og samarbejdspartnere.

De regelmæssige nyhedsbreve orienterer forældrene om alle generelle ting på skolen. Der skrives nyhedsbreve flere gange årligt