Bestyrelsen


 

Bestyrelsen består af:

  • Marianne Petersen, pædagog, fhv leder af opholdssted (formand)
  • Anna Hoas, fhv. leder af botilbud
  • Annica Mårtensson, seminarieforstander
  • Gerda Tranberg, fhv. leder af skolecenter
  • Charlotte Grønhøj, leder af opholdssted