Ressourceforløb | Modningsår |


Hvad er et ressourceforløb?

“En individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet” i følge Beskæftigelsesministeriet.

Hvad indeholder et ressourceforløb?

 • den enkelte får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen.
 •  en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.
 • som oftest beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs

Det kan fx være:

 • Tilbud om brobygning til uddannelse med nødvendig støtte
 • Rådgivning og støtte fra psykolog / terapeut / coach
 • Aktivitetstilbud
 • Støtte- og kontaktperson
 • Socialpædagogisk bistand
 • Mentorstøtte
 • Fritids-/frivillige aktiviteter (frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde)
 • Motion

Alle ovenstående eksempler kan tilbydes på Dagskolen på Bustrup.

Ressourceforløb på Dagskolen på Bustrup

Et ressourceforløb bliver aftalt med Jobcentret for den pågældende elev, tilrettelæges individuelt, eventuelt som et “modningsår” hvor den unge ved målrettet indsats bliver klar til at tage fat på fremtidig beskæftigelse.   Et modningsår kan kan  fx indeholde:

 

 • Træningsforløb i fitnesscenteret på Bustrup – kom i god fysisk form
 • Praktikforløb i den socialøkonomiske virksomhed Café Borgen ved Spøttrup Borg
 • Samtaler med skolens psykolog – fx kognitiv terapi
 • Turboforløb med opkvalificering af dansk / regning / engelsk
 • Forberedelse til, og deltagelse i, kulturelle arrangementer såsom koncerter, sportsdage eller udstillinger
 • Ekstra hjælp til at bestå køreprøve til bil
 • Life Skills kurser med vægt på personlig økonomi / kontakt med de offentlige system / sundhedsvæsenet
 • Life Skills kurser med træning i at varetage personlig hygiejne / vægttab / styr på tænder og skavanker
 • Praktiske projekter på stedet for at træne sig i at være på en arbejdsplads: køkkenet, værkstedet, haven osv.
 • Socialpædagogisk støtte og motiverende samtaler med kontaktperson

“Ressourceforløb modningsår” – det er vores speciale!

Et ressourceforløb er lige sagen hvis man har brug for et modningsår

Læs mere om vores Ressourceforløb i vores brochure: