Sådan arbejder vi med samtaleskemaer


Det kan være rigtig svært at fortælle, hvordan det står til lige nu. Hvordan mærker jeg det inden i?
Hvorfor er mit hoved fyldt med alverdens tanker?

Med den alder vores elever har, med de svigt de har oplevet, og de dilemmaer de har stået i, er det ikke usædvanligt, at det nogle gange kan være svært at hitte hoved og hale i tilværelsen. Det er ikke underligt, at det kan være svært for eleverne at sætte ord på deres tanker.

Sur, mellem eller glad smiley?

Vores socialrådgivere har udarbejdet et samtaleskema, som giver samtalen mere form og som gør det nemmere for eleverne at få samlet tankerne. Skemaet er udformet med en række spørgsmål hvor eleven skal vurdere på en skala fra sur smiley til glad smiley hvordan det går, fx:  ”Hvordan er mit forhold til familien?” eller ”hvor tilfreds er jeg med skole eller beskæftigelse?”

Når vores elever kommer til samtale næste gang kan vi tale om deres oplevelse af hvordan deres relation er til familie, kontaktperson, opholdssted, skole og kammerater – og sammenligne med hvordan det stod til sidste gang.

Det gør det nemmere at snakke om, hvorfor det går fremad eller måske tilbage med elevens oplevelse af tingene.

Samtaleskemaet bruger vi også til at snakke om noget af det, der pludselig dukker op og som der måske ikke er blevet talt om endnu.

Strukturerede samtaler bruges til evidens

Samtaleskemaet bruges til at evidensbasere terapeutiske forløb omkring elevens udvikling.

Vi følger professionelt op på resultaterne fra disse samtaler og kontaktpersonen har med disse samtaleskemaer endnu bedre muligheder for at få løst nogle af de aktuelle problemer samtidig med, at vi kan bruge skemaet til opfølgning med sagsbehandleren fra de anbringende kommuner.

 

Flere blog artikler


Meningsgivende skolegang

Tidligere Socialrådgiver på Bustrup om en meningsfyldt skolegang: “Erfaringen er, at de unge først og fremmest skal opnå en relation eller tilknytning til lærerne, for at den reelle indlæring kan ske. Eleverne skal mødes med anerkendelse, ros og glæde. Det behøver ikke være en kamp at gå i skole.”

Fairstart instruktørkursus

I løbet af foråret 2018 har to af lærererne taget en instruktøruddannelse hos Fairstart Foundation, under aut.cand.psych Niels Peter Rygaards kyndige ledelse. Instruktøruddannelsen er en fælles dialogbaseret læringsproces, som har det formål, at styrke en personalegruppes fælles sociale og professionelle grundlag.

Glade elever og gode resultater

80 % af alle de elever, der er gået til eksamen på Dagskolen Bustrup, består med minimum karakteren 2. 53% af vores tidligere elever er allerede inden for fem år efter at have været hos os kommet ud af det offentlige system og klarer sig selv.