Kompetenceløft med Fairstart instruktøruddannelsen


I løbet af foråret 2018 har to af lærererne taget en instruktøruddannelse hos Fairstart Foundation, under aut.cand.psych Niels Peter Rygaards kyndige ledelse. Instruktøruddannelsen er en fælles dialogbaseret læringsproces, som har det formål, at styrke en personalegruppes fælles sociale og professionelle grundlag.

Som instruktørstuderende uddanner man sig selv, samtidig med at man uddanner sine kolleger i personalegruppen. Studierne fokuserer på motivations-, lærings- og organisationsteori, hvilket gør den instruktørstuderende i stand til at videregive denne viden til deres kolleger. Det er altså tale om en fælles læringsproces, som den instruktørstuderende er organisator og facilitator for.

Kompetenceløft

De to lærere, som nu har taget instruktøruddannelsen, har arbejdet sammen på Dagskolen i seks år. Kirsten har mange års erfarenhed som lærer for unge med særlige behov. Andrea, som både er uddannet socialrådgiver og oveni har uddannet sig til lærer på Det Nødvendige Seminarium i Danmark har også specialiseret sig i målgruppen.

De har været meget glade for instruktørkurset hvor de har fået set deres pædagogiske praksis efter i sømmene. Sammen med resten af personalegruppen har de arbejdet konkret med at beskrive de pædagogiske processer de arbejder med i det daglige.

“Uddannelsen har taget tid, også udover den almindelige arbejdstid, som medarbejderne hver i sær har investeret tid og kræfter i. Det har været en meget spændende proces, som har sat os i stand til at ”tale det samme sprog” i vores personalegruppe. Andrea og jeg har, som instruktører, skullet instruerede de andre i personalegruppen i de fælles opgaver vi har fået i gennem Fairstart, og som vi skulle implementere i praksis. Det har været superspændende og relevant for os.” siger daglig lede Kirsten Andersson om sit forløb i Fairstart.

Artikler om Dagskolen


Intuition og vedholdenhed

Vi har udviklet lærerens særlige sans – en kombination af intuition og vilje til at gribe ind.  Øjet i nakken stiller skarpt på det, der ellers ikke er til at se. Hvad gemmer sig mon under toppen af isbjerget?

Plusser på kontoen – de små sikre succeser

Vi belønner eleverne for at motivere dem til at tage flere timer. Vi må også hele tiden sørge for, at de har succesoplevelser og får plusser på kontoen, siger Kirsten Andersson, som er afdelingsleder på dagskolen. På den måde arbejder vi med “de små sikre succeser”.