Kompetenceløft med Fairstart instruktøruddannelsen


I løbet af foråret 2018 har to af lærererne taget en instruktøruddannelse hos Fairstart Foundation, under aut.cand.psych Niels Peter Rygaards kyndige ledelse. Instruktøruddannelsen er en fælles dialogbaseret læringsproces, som har det formål, at styrke en personalegruppes fælles sociale og professionelle grundlag.

Som instruktørstuderende uddanner man sig selv, samtidig med at man uddanner sine kolleger i personalegruppen. Studierne fokuserer på motivations-, lærings- og organisationsteori, hvilket gør den instruktørstuderende i stand til at videregive denne viden til deres kolleger. Det er altså tale om en fælles læringsproces, som den instruktørstuderende er organisator og facilitator for.

Kompetenceløft

De to lærere, som nu har taget instruktøruddannelsen, har arbejdet sammen på Dagskolen i seks år. Kirsten har mange års erfarenhed som lærer for unge med særlige behov. Andrea, som både er uddannet socialrådgiver og oveni har uddannet sig til lærer på Det Nødvendige Seminarium i Danmark har også specialiseret sig i målgruppen.

De har været meget glade for instruktørkurset hvor de har fået set deres pædagogiske praksis efter i sømmene. Sammen med resten af personalegruppen har de arbejdet konkret med at beskrive de pædagogiske processer de arbejder med i det daglige.

“Uddannelsen har taget tid, også udover den almindelige arbejdstid, som medarbejderne hver i sær har investeret tid og kræfter i. Det har været en meget spændende proces, som har sat os i stand til at ”tale det samme sprog” i vores personalegruppe. Andrea og jeg har, som instruktører, skullet instruerede de andre i personalegruppen i de fælles opgaver vi har fået i gennem Fairstart, og som vi skulle implementere i praksis. Det har været superspændende og relevant for os.” siger daglig lede Kirsten Andersson om sit forløb i Fairstart.

Artikler om Dagskolen


Meningsgivende skolegang

Tidligere Socialrådgiver på Bustrup om en meningsfyldt skolegang: “Erfaringen er, at de unge først og fremmest skal opnå en relation eller tilknytning til lærerne, for at den reelle indlæring kan ske. Eleverne skal mødes med anerkendelse, ros og glæde. Det behøver ikke være en kamp at gå i skole.”

Glade elever og gode resultater

80 % af alle de elever, der er gået til eksamen på Dagskolen Bustrup, består med minimum karakteren 2. 53% af vores tidligere elever er allerede inden for fem år efter at have været hos os kommet ud af det offentlige system og klarer sig selv.