Intuition og vedholdenhed er fællesskabets vogter


Som lærerråd er vi optagede af, at udvikle vores kompetencer. Vi læser og lærer om pædagogiske metoder og arbejder med de metoder, vi finder passer til bedst til vores didaktik og vores værdier. Vi læser psykologi og er nysgerrige på nye begreber, ny forskning og nye ideer. Vi må kende til ADHD, anoreksi, incest og en lang række andre fænomener.

Men når dette er sagt – så er grundlaget for vores arbejde opmærksomheden. Det årvågne øje er rettet mod den enkelte elev. Hvad rører der sig mellem eleverne? Har kammeratskabet fået ny vinkler? Hvem snakker sammen? Hvem er ked af det? Hvem er træt og uoplagt i dag? Og hvorfor?

Opmærksomhed og intuition er et vigtige redskaber

Opmærksomheden i rette øjeblik kan eliminere mange konflikter. Vores elever er hurtige på aftrækkeren, og ofte er det ganske små uoverensstemmelser, der afgør om der bliver konflikt og slåskamp eller ej. Drengenes hanekampe og pigernes prinsessenykker vil altid være der, men det er lærerens rettidige indgriben og omhu og samtalen med eleverne og lærerens professionelle ledelse af eleverne, der sikrer niveauet, og sikrer, at det bedste skoleresultat bliver opnået.

Fingeren på pulsen og “øjet i nakken”

Til brug for vores arbejde har vi derfor udviklet lærerens særlige sans – en kombination af intuition og vilje til at gribe ind.  Øjet i nakken stiller skarpt på det, der ellers ikke er til at se. Øjet i nakken følger med, registrerer og undrer sig. Med fingeren på pulsen, en god intuition, og med det etiske kompas retvendt, kan læreren ofte gribe ind, netop når der er behov for det.

Vi bruger mentalisering og vores sunde fornuft i den efterfølgende fælles analyse, som rækker frem mod handling. Og det er handlingen, der skaber forvandlingen hos eleverne – og med øjet i nakken kan vi beskytte fællesskabet.