Intuition og vedholdenhed er fællesskabets vogter


Som lærerråd er vi optagede af, at udvikle vores kompetencer. Vi læser og lærer om pædagogiske metoder og arbejder med de metoder, vi finder passer til bedst til vores didaktik og vores værdier. Vi læser psykologi og er nysgerrige på nye begreber, ny forskning og nye ideer. Vi må kende til ADHD, anoreksi, incest og en lang række andre fænomener.

Men når dette er sagt – så er grundlaget for vores arbejde opmærksomheden. Det årvågne øje er rettet mod den enkelte elev. Hvad rører der sig mellem eleverne? Har kammeratskabet fået ny vinkler? Hvem snakker sammen? Hvem er ked af det? Hvem er træt og uoplagt i dag? Og hvorfor?

 

Opmærksomhed og intuition er et vigtige redskaber

Opmærksomheden i rette øjeblik kan eliminere mange konflikter. Vores elever er hurtige på aftrækkeren, og ofte er det ganske små uoverensstemmelser, der afgør om der bliver konflikt og slåskamp eller ej. Drengenes hanekampe og pigernes prinsessenykker vil altid være der, men det er lærerens rettidige indgriben og omhu og samtalen med eleverne og lærerens professionelle ledelse af eleverne, der sikrer niveauet, og sikrer, at det bedste skoleresultat bliver opnået.

 

Fingeren på pulsen og “øjet i nakken”

Til brug for vores arbejde har vi derfor udviklet lærerens særlige sans – en kombination af intuition og vilje til at gribe ind.  Øjet i nakken stiller skarpt på det, der ellers ikke er til at se. Øjet i nakken følger med, registrerer og undrer sig. Med fingeren på pulsen, en god intuition, og med det etiske kompas retvendt, kan læreren ofte gribe ind, netop når der er behov for det.

Vi bruger mentalisering og vores sunde fornuft i den efterfølgende fælles analyse, som rækker frem mod handling. Og det er handlingen, der skaber forvandlingen hos eleverne – og med øjet i nakken kan vi beskytte fællesskabet.

Artikler om Dagskolen


Meningsgivende skolegang

Socialrådgiver Stine Kamuk om en meningsfyldt skolegang: “Erfaringen er, at de unge først og fremmest skal opnå en relation eller tilknytning til lærerne, for at den reelle indlæring kan ske. Eleverne skal mødes med anerkendelse, ros og glæde. Det behøver ikke være en kamp at gå i skole.”

Glade elever og gode resultater

80 % af alle de elever, der er gået til eksamen på Dagskolen Bustrup, består med minimum karakteren 2. 53% af vores tidligere elever er allerede inden for fem år efter at have været hos os kommet ud af det offentlige system og klarer sig selv.

Plusser på kontoen – de små sikre succeser

Vi belønner eleverne for at motivere dem til at tage flere timer. Vi må også hele tiden sørge for, at de har succesoplevelser og får plusser på kontoen, siger Kirsten Andersson, som er afdelingsleder på dagskolen. På den måde arbejder vi med “de små sikre succeser”.

Elevernes behov er i fokus på Dagskolen på Bustrup

Dagskolen har mange lærerressourcer. Vores styrke er, at vi har fokus på, hvad der er bedst for den enkelte elev, og så gør vi det, siger Kirsten Andersson. Vores opgaver er, at have elevernes behov i fokus.

CVR: 29233217 • Opholdsstedet Udsigten • Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk