Pædagogisk tilgang |Mentalisering |


Lærerene på Dagskolen på Bustrup arbejder anerkendende og mentaliserende. Det vil sige, at vi prøver at møde de unge i øjenhøjde, med ligeværd og respekt. Vi øver os på at være lyttende, åbne og nysgerrige på hvorfor de unge reagerer som de gør, i stedet for at insistere på, at de “makker ret”.

De opholdssteder vores elever som regel kommer fra, arbejder udfra den samme pædagogiske tilgang, og på den måde kan vi sikre en ensartet pædagogisk linje som vores elever profiterer af i høj grad.

Relationen er vores grundlag

Det er lærernes / medarbejdernes ansvar, at være ”relationskompetente”, dvs. besidde evnen til at skabe tætte relationer til de unge, uanset hvor udfordret de måtte være, ift. sociale kompetencer. Lærerne har fokus på ”se” de unge på deres egne præmisser og afstemmer deres egen adfærd herefter. Al menneskelig udvikling foregår i relationer, og jo sundere relationerne er, jo mere kan det enkelte menneskes potentiale udfoldes – dette kan påvises med forskning.

Derfor vægter vi relationen og fællesskabet højt i vores pædagogiske arbejde. Mentalisering og relationskompetence er noget som er vi taler meget om på vores skole, og med vores samarbejdspartnere. Dette for at sikre en høj grad af kontinuitet og sammenhæng for vores elever.

Åbenhed, nysgerrighed og empati

At sætte sig i den andens sted, dvs. at have empati for vores unge, er helt centralt i vores pædagogiske tilgang. Vi forsøger at gå bagom adfærden, og forstå hvad der sker i eleverne, i sær når de udviser udfordrende eller kravafvisende adfærd. Vores fokus er på hver enkelt elev – det er trods alt dem, som vi er her for. Vores empatiske tilgang medfører, at eleverne over tid tør at stole på os, og de begynder at føle sig set og respekteret.

Nogle gange kan det være svært, at finde ud af, hvad der rør sig i den unge. Det kræver både vedholdenhed og nysgerrighed at optrevle hvad der egentlig ligger til grund for en bestemt adfærd, især hvis denne adfærd er ”irriterende” for den unges omgivelser. Som oftest, aner omsorgssvigtede og traumatiserede unge ikke selv, hvorfor de reagerer som de gør. De reagerer bare, og har svært ved at reflektere over, hvorfor. Deres mentaliseringsevne er således ringe.

Det er derfor vores opgave, at være nysgerrig på hvad der sker i den unge, og sammen med den unge, på en ikke-moraliserende, ikke-fordømmende, interesseret og respektfuld måde finde ud af hvad mon kan være baggrunden for en bestemt adfærd.  Det gælder om at være i øjenhøjde med de unge, og at tage dem alvorligt. De unge har brug for at få deres adfærd spejlet på en fornuftig måde, af mennesker som de har tillid til. Over tid, forbedres de unges egen mentaliseringsevne.

Empati og nysgerrighed er således hjørnestenene i en mentaliserende pædagogisk tilgang. Det er ikke altid let, da omsorgssvigtede og traumatiserede unge ofte har destruktiv og selvdestruktiv adfærd, som indbyder til at møde dem på det niveau, det udtrykker sig på. Derfor vægter vi intern coaching i medarbejdergruppen og supervision højt. Vi vil opretholde et højt professionelt niveau, og vi vil sammen blive klogere på vores arbejde, dag for dag.

Tålmodighed og tid

Vi bestræber os på ikke at have en forudfattet mening om vore unges væremåde. Vi kan ikke vide, at vores opfattelse af hvad der foregår i den andens sind, er den rigtige. Vi bestræber os på at være ikke-vidende, åbne og oprigtigt nysgerrige.

Vi ved også, at ting tager tid. Og at udvikling sker i spring. Der kan se ud til at være stilstand hvor tilsyneladende ”intet” sker ift. den unges udvikling, i lang tid.  Hvor det er rugbrødsarbejde dag ud og dag ind.  Mange gange har vi lige pludseligt oplevet kvantespring, hvor den unge i løbet af få uger har modnets, eller kommet til en ny indsigt, der har gjort ham eller hende parat til at tage nye skridt.

Vi ved også, at unge, som igennem lang tid ”har gjort det godt”, pludselig kan udvise adfærd som de ellers har lagt bag sig for længst.  Det bunder som oftest i, at den unge ikke er vant til at ”det går godt” og ikke tør at tro på, at de har en lys fremtid. Indsigten i, at livet er fyldt med en lang række krav, kan i øvrigt være svær at håndtere for hvem som helst.

Det kan være svært, at fastholde en mentaliserende indstilling, når der er tilbageskridt en ungs udvikling. Vi vil jo så gerne, at det går dem godt, og har svært at acceptere, at deres potentialer ikke kommer i spil. Vi har fokus på hvordan vi griber det an, i medarbejdergruppen, og vi repeterer vores mantra om at have fokus på mentalisering og relationskompetence.

Trygt og positivt miljø

Gode relationer og tryghed opnås i høj grad ved at vi har faste strukturer og tydelige rammer på skolen. De unge ved, hvad de kan regne med, og på den måde kan mange unødvendige konflikter undgås. Der er mange aktiviteter at vælge mellem, indenfor en fastlagt ugestruktur.

De fleste elever undervises i mindre grupper, hvor de trive socialt og hvor de har mulighed for at få den nødvendige støtte fra deres lærer.

 

Empati og nysgerrighed er hjørnestenene i en mentaliserende pædagogisk tilgang