Klasserne | Små Klasser | Mobbefrit Miljø


Klassen er den grundlæggende sociale enhed

Dagskolen på Bustrup er en skole, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte elev. Nogle elever har svært ved at koncentrere sig, og starter derfor med at være i en klasse med kun en eller to elever i klassen. Efterhånden kan de være sammen med flere andre i en større klasse.

Organisering

Eleverne på skolen er almindeligvis opdelt i mindre klasser. Ofte foregår undervisningen i mindre grupper af elever. Til hver klasse er knyttet en klasselærer.

I perioder med fællesundervisning på skolen foregår dette som en vekselvirkning mellem klasseundervisning og fællesundervisning.

Mobbefrit miljø

Lærerne har fokus på trivsel og kammeratskab i klassen – og på skolen i det hele taget – og der arbejdes målrettet med at stemningen på skolen er positiv, og at der er et mobbefrit miljø. Respekten for de forskellige elevers forskellighed er noget, der arbejdes meget med.  Der er fokus på individets ret til at være den man er, uanset etnicitet, social situation, diagnoser, kønsidentitet, kønsudtryk eller seksuel orientering. Det er tale om respekt, og ikke blot “tolerance”. Social diversitet er noget vi anerkender og sætter pris på.