Skolens studierejser


Skolen har et meget internationalt program, primært i sit undervisningsindhold og i sit elevgrundlag samt i sit studierejseprogram. Det internationale program har til formål at give eleverne et bredt kendskab til mennesker, kultur, geografi og samfundsforhold.

Særlige undervisningsforløb lægges ind i årsprogrammet i forhold til internationale aktioner og begivenheder i løbet af skoleåret.

Studierejser

Skolen har hvert år en studierejse indlagt i årsprogrammet. Formålet med studierejsen er, at eleverne skal stifte kendskab med et andet lands kultur, geografi, mad og historie, samt få afprøvet deres sprogkundskaber.

Formålet er også, at få styrket elevernes indbyrdes forhold og forholdet til og mellem lærer og elev, gennem den fælles oplevelse. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse for andre landes kultur og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen og ansvarlighed overfor problemer i forbindelse med den kulturskabte omverden.

Studierejsen forberedes gennem undervisning om landet, dets kultur, historie, mad, valuta osv. På rejsen skal eleverne dokumenter deres oplevelser gennem skrift, foto, film osv. Denne dokumentation skal indgå i sammenhæng med den efterfølgende undervisning og eksamen i engelsk.

Rejsemålet er bestemt ved skoleårets start.

Det internationale program har til formål at give eleverne et bredt kendskab til mennesker, kultur, geografi og samfundsforhold