Statusmøder| Evaluering | Resultater


 

Individuelle dannelses- og uddannelsesplaner

Efter de første seks ugers skolegang begynder vi også at tale med eleverne om deres fremtidsplaner. Målet er, at de bliver klar til at tage Folkeskolens afgangsprøver, samtidig med at de får snust til forskellige praktiske projekter og håndværk, som vil kunne pege en retning ud for fremtiden.

Mål og delmål for faglig, social og personlig udvikling nedskrives i elevens Uddannelses– og Udviklingsplan.

De individuelle planer gennemgås med PPR og tilsynet. Derudover giver de grundlæg for meddelelsesbogen som er et redskab i samarbejde med den unges hjem.

 

Løbende evaluering og resultater gøres op

Hver fredag er der statusmødehvor læreren gennemgår hvor mange opgaver eleverne har lavet. Her gøres altså op, hvor flittige de har været, men der gives ikke karakterer for opgavernes kvalitet.

 

Halvårs status i december

Der afholdes halvårsstatus i december, hvor der tages bestik af elevens resultater og laves en plan for resten af skoleåret.

Eleverne i Projektklassen afslutter med praktiske prøver i gartneri og havebrug, byggeri og energi og i kost og sundhed.

 

Eksamen i maj / juni

I forhold til Folkeskolens Afgangsprøver, dvs. FP–9 eller FP–10, går eleverne til skriftlige eksamer i begyndelsen af maj måned, og til mundtlige eksamener der efter.

Elever til afgangsprøver tilmeldes i Skive Kommune og eksamen afholdes i et samarbejde med Tièren I Skive .