Dagskolen på Bustrup | Formål

Det er skolens formål, at skabe sammenhænge både i voksnes og i børns tilværelse. Jo mere sammenhæng jo mere meningsfuld og menneskelig bliver den, så kan skolens elever, gennem arbejdet med individuelt og i fællesskab med eksistensproblemer, blandt andet moralske og etiske spørgsmål som er i fokus i undervisningen.

Formålet er at eleverne:

  • Tilegner sig kundskaber og arbejdsmetoder, der gør at de opnår et højt niveau af faglig dygtighed og selvstændighed
  • Oplæres til aktiv medleven i samfundet og til mellemfolkeligt samarbejde
  • Tager del i, og tager stilling til mange store spørgsmål, mht. økologi, natur, dyr, planter, klima, årstider, forurening, overforbrug, rovdrift på resurser med videre
  • Får mange praktiske erfaringer
  • Får udviklet udsyn og er med til at bane nye veje

Skolen ønsker at hjælpe eleverne til at blive frimodige og se livets mangfoldighed, tro på fællesskabet og på hver dags nye muligheder samt lære dem at tage ansvar for sig selv, hinanden og fællesskabet.

Det er endvidere skolens formål, at hver enkelt elev omfattes med respekt og at der i undervisningen tages hensyn til elevernes forskellige forudsætninger, behov og udviklingsmuligheder.

…at hjælpe eleverne til at blive frimodige, se livets mangfoldighed, tro på fællesskabet og på hver dags nye muligheder …

Dagskolen på Bustrup | Formål

Det er skolens formål, at skabe sammenhænge både i voksnes og i børns tilværelse. Jo mere sammenhæng jo mere meningsfuld og menneskelig bliver den, så kan skolens elever, gennem arbejdet med individuelt og i fællesskab med eksistensproblemer, blandt andet moralske og etiske spørgsmål som er i fokus i undervisningen.

Formålet er at eleverne:

  • Tilegner sig kundskaber og arbejdsmetoder, der gør at de opnår et højt niveau af faglig dygtighed og selvstændighed
  • Oplæres til aktiv medleven i samfundet og til mellemfolkeligt samarbejde
  • Tager del i, og tager stilling til mange store spørgsmål, mht. økologi, natur, dyr, planter, klima, årstider, forurening, overforbrug, rovdrift på resurser med videre
  • Får mange praktiske erfaringer
  • Får udviklet udsyn og er med til at bane nye veje

Skolen ønsker at hjælpe eleverne til at blive frimodige og se livets mangfoldighed, tro på fællesskabet og på hver dags nye muligheder samt lære dem at tage ansvar for sig selv, hinanden og fællesskabet.

Det er endvidere skolens formål, at hver enkelt elev omfattes med respekt og at der i undervisningen tages hensyn til elevernes forskellige forudsætninger, behov og udviklingsmuligheder.