Dagskolen på Bustrup | Formål


 

Det er skolens formål, at skabe sammenhænge både i voksnes og i børns tilværelse. Jo mere sammenhæng jo mere meningsfuld og menneskelig bliver den, så kan skolens elever, gennem arbejdet med individuelt og i fællesskab med eksistensproblemer, blandt andet moralske og etiske spørgsmål som er i fokus i undervisningen.

 

Formålet er at eleverne

  • Tilegner sig kundskaber og arbejdsmetoder, der gør at de opnår et højt niveau af faglig dygtighed og selvstændighed
  • Oplæres til aktiv medleven i samfundet og til mellemfolkeligt samarbejde
  • Tager del i, og tager stilling til mange store spørgsmål, mht. økologi, natur, dyr, planter, klima, årstider, forurening, overforbrug, rovdrift på resurser med videre
  • Får mange praktiske erfaringer
  • Får udviklet udsyn og er med til at bane nye veje

Skolen ønsker at hjælpe eleverne til at blive frimodige og se livets mangfoldighed, tro på fællesskabet og på hver dags nye muligheder samt lære dem at tage ansvar for sig selv, hinanden og fællesskabet.

Det er endvidere skolens formål, at hver enkelt elev omfattes med respekt og at der i undervisningen tages hensyn til elevernes forskellige forudsætninger, behov og udviklingsmuligheder.

Opholdsstedet Udsigten ligger på Salling.

Selvstændige og frimodige elever

Fællesskab og rejser er en del af skolens formål

Fællesskab og rejser er nogle af skolens værdier

…at hjælpe eleverne til at blive frimodige, se livets mangfoldighed, tro på fællesskabet og på hver dags nye muligheder …

…om Dagskolen


Meningsgivende skolegang

Socialrådgiver Stine Kamuk om en meningsfyldt skolegang: “Erfaringen er, at de unge først og fremmest skal opnå en relation eller tilknytning til lærerne, for at den reelle indlæring kan ske. Eleverne skal mødes med anerkendelse, ros og glæde. Det behøver ikke være en kamp at gå i skole.”

Glade elever og gode resultater

80 % af alle de elever, der er gået til eksamen på Dagskolen Bustrup, består med minimum karakteren 2. 53% af vores tidligere elever er allerede inden for fem år efter at have været hos os kommet ud af det offentlige system og klarer sig selv.

Intuition og vedholdenhed

Vi har udviklet lærerens særlige sans – en kombination af intuition og vilje til at gribe ind.  Øjet i nakken stiller skarpt på det, der ellers ikke er til at se. Hvad gemmer sig mon under toppen af isbjerget?

Sdr. Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542 info@bustrup.dk