Fagrække | Læseplan | Timetal


Folkeskolens fulde fagrække

Der tilbydes undervisning i folkeskolens fulde fagrække. Undervisningen tilrettelægges særligt med hensyntagen til den enkelte elevs indlæringsforudsætning. Lektiehjælp og faglig fordybelse er indregnet i understående fagfordeling.

Som udgangspunkt fordeles fagene, i klokketimer pr. uge, som vist i tabellen her til højre.
(Vejledende timetal for fagene i folkeskolens 9. klasse.)

 

Morgensamling med fælles undervisning

Skolens udgangspunkt er, at eleverne skal undervises i alle skolefag. Mange af disse fag dækker vi i den daglige morgensamling, hvor mange forskellige temaer gennemgås.

Vores elever kender ofte ikke meget til deres kulturelle baggrund. Kurserne har almen viden som overskrift, med særlig vægt på hvad der sker i verden. Vi taler om oversvømmelser og klimaforandringer, om humanisme og flygtninge, om strømninger i samfundet og bander… og meget andet.

Hver fredag har vi en quiz med spørgsmål om alt det, vi har talt om på morgensamlingerne i løbet af ugen. Det er en god måde at opsummere vores viden på, og så opdager vi at man kan lære meget blot ved at holde ørerne åbne.

FAKTA

Skolefag,
klokketimer pr. uge

 1. Dansk: 5
 2. Matematik: 4,2
 3. Engelsk: 2,5
 4. Tysk: 1.1 *
 5. Historie: 1 *
 6. Kristendom: 0,5*
 7. Samfundsfag: 1,2 *
 8. Geografi: 1 *
 9. Biologi: 1 *
 10. Fysik / Kemi 2*
 11. Idræt: 3,5
 12. Valgfag: 4 **

* Disse fag udbydes som kurser og morgensamlinger i løbet af året, således at det gennemsnitlige timetal opnås.

** Valgfag der udbydes er følgende: Kreativ fag, musik, idræt, friluftsliv og praktiske fag.