Skoletilbud | Dagbehandlingstilbud | Jylland


Godkendelse

Dagskolen på Bustrup er godkendt som dagbehandlingstilbud efter Servicelovens § 52 stk. 3.

Hvad er dagbehandling?

Dagbehandling er en skoleform for elever, som ikke kan rummes i folkeskolen eller på en specialskole. Dagbehandlingstilbud kan fx være interne skoler på opholdssteder.

​Dagbehandlingstilbud følger de almindelige bestemmelser i Folkeskoleloven ift. hvor mange timer eleverne skal være i skole, hvad de skal undervises i m.m. Der bliver dog taget individuelle hensyn og kan søges forskellige dispensationer for elever i dagbehandlingstilbud.

Lærernes kompetencer og personalenormering

Der er flere personaleressourcer pr elev i dagbehandling end i folkeskoler og de fleste specialskoler. Normeringen på Dagskolen på Bustrup er som oftest 1:3 (én lærer til tre elever), dog med mulighed for yderligere støtte, i kortere eller længere perioder.

Særligt for lærerne er, at deres kompetenceområder rækker langt ud over formidlingen af fagene. De er også uddannet til at håndtere forskellig slags adfærd, og har stor indsigt hvordan sårbare unge, med forskellige slags diagnoser, bedst kan støttes. Lærerne forstår, at de nogle gange bliver nødt til at lægge skolefagene til side, for at tale med eleverne om det, der er svært for dem.

Dagskolen på Bustrup tilbyder således en specialiseret indsats hvor undervisning, socialpædagogik og behandling integreres i ét tilbud.

Individuelt fokus

Dagskolen på Bustrup tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, potentialer og vanskeligheder. Gennem socialt samvær i trygge rammer får eleven den selvtillid, der skal til for at opnå faglig dygtighed.

Undervisningen på Bustrup har samme timetal og samme fag om i folkeskolen, men undervisningen er individuelt tilrettelagt for hver enkelt elev. De fleste elevers som starter på Dagskolen har store psykosociale udfordringer, som ofte skal løses individuelt. Derfor tilpasses indlæringsmetoder, klassestørrelse og undervisningsplan til den enkelte.

Individuel støtte

Ved behov for enkelt undervisning, kan der tilkøbes fuld ekstra støtte i korte eller længere perioder. Støttebehovet skal revurderes mindst hver tredje måned.

Dagskolen på Bustrup tilbyder således en specialiseret indsats hvor undervisning, socialpædagogik og behandling integreres i ét tilbud.