Skoletilbud | Fra 1. til 10. klasse | Dagbehandling og specialskole tilbud


Dagskolen på Bustrup arbejder tæt sammen med opholdsstederne Bustrup, Udsigten og Jupiter som alle ligger i Bustrup Hovedgårds nærhed. Hovedparten af de elever som bor på disse opholdssteder skal have skoletilbud, og mange af dem går på Dagskolen på Bustrup, hvor de typisk ender med at aflægge Folkeskolens afgangsprøver.

Dagskolen på Bustrup arbejder tæt sammen med elevernes hjem. Dette kan betyde et tæt sammenarbejde med anbringelsesstedet og/eller med familien. Skolegangen er baseret på en visitering fra PPR i Skive i samarbejde med Holstebro, Herning, Struer og Thyholm Kommuner.

Helhedsløsning med individuelle planer for hver enkelt elev

Elever fra de omkringliggende opholdssteder bliver visiteret til deres skoletilbud af PPR i Skive Kommune. Opholdsstederne anbefaler, at eleverne går på Dagskolen på Bustrup – også for de elever, der er ofte er godt skoletrætte, når de kommer til os. Der bliver lagt individuelle planer for hver enkelt elev i et tæt samarbejde mellem om opholdssted og dagskolen.

Helhedstilbud og samarbejde

Det er altafgørende for den unge, at der satses på at skabe et helhedstilbud,  der kan skabe den mest fornuftige udvikling for den unge. Dagskolen fungerer som en slags intern skole for det pågældende opholdssted.

Vi mener at målene i forhold til venskaber i høj grad skal være opfyldt i skoledelen for at det er muligt for den unge at få en meningsgivende skolegang.

For at kunne indlære i skolen skal mange af de almindelige problematikker for unge anbragte være under bearbejdning.

Specialviden og rummelighed

Dagskolen er i besiddelse af specialviden omkring de unge fra opholdsstederne og kan rumme dem i hverdagen. Skolen har erfaringer med at arbejde med disse unges adfærd og sociale kompetencer, for dernæst at rykke dem fagligt.

Det er vigtigt, at den unge tilbydes en skole, som rent faktisk kan rumme den unge, og hvor den unge kan rumme de krav, som bliver sat til hende. En skole, hvor den unge kan se sig selv som en del af fællesskabet og ikke som en del af minoriteten.

Vi har i kraft af det tætte samarbejde og fysiske placering imellem opholdsstederne og Dagskolen på Bustrup, mulighed for at lave et meget kontinuerligt og overskueligt forløb for den unge. Udover at Dagskolen er specialiseret i at håndtere unge med anbragte unges vanskeligheder, er der også andre forhold, som gør sig gældende.

På Dagskolen Bustrup skal den unge ikke forholde sig til to forskellige miljøer med hver deres regler.  Den unge skal forholde sig til en gruppe af elever, som alle kan se sig selv i dele af hinandens historie.

I skolen vil den unge møde foregangsbilleder hos nogle af de ældre unge, som selv har stået i nogenlunde samme situation. Unge som i dag er reflekterende og som har overskud til at drage ekstra omsorg for de nye, og  som kan fortælle, at det hele nok skal blive bedre.  Unge som viser og italesætter, at det bedre kan betale sig at være medspiller til de voksne i stedet for at være modspiller. Det er vigtigt, at den unge er i et ungdomsmiljø som ikke udelukkende består af modspillere, som er i opposition til skolen.