Årsplan | Årsprogram | 2017 – 2018


Skoleåret gennemføres efter den lagte årsplan / årskalender

Skoleåret er planlagt således, at der udover de almindelige undervisningsuger er afsat tid til andre undervisnings-aktiviteter og oplevelser såsom emneuger, rejser, projektuger, evt. erhvervspraktik m.v.

 

Formålet med emneugerne er:

 • At give eleverne mulighed for at arbejde med et overordnet tema i en længere periode – De humanistiske fag og naturfag
 • At give eleverne en mere projektorienteret undervisning med vægt på det kreative/praktiske – de praktiske/musiske fag
 • At give eleverne nogle fællesoplevelser på tværs af klassetrin – samfundsfag og historie
 • At planlægge undersøgelser og turde rejse ud og møde og gennemføre et program sammen med andre kulturer, på trods af sprog og andre barrierer.
 • At bryde op I den daglige undervisning.

 

Årets overskrifter

 • August:
  Sport, sundhed og friluftsliv. OL på Tvind
 • September:
  At gøre godt for andre. Fremmede kulturer
 • Oktober:
  Den digitale verden –  om IT og medier. Studierejse
 • November:
  Alverdens kunst og kultur. Julemarked
 • December:
  Tidens brændende spørgsmål
 • Januar:
  Musik – Musikkens historie. Vinterkoncert
 • Februar:
  Verden venter. Studierejse / Brobygning / Erhvervspraktik
 • Marts:  
  Dokumentation, fortællinger og IT
 • April:  
  Scenen er din – Fokus på teatertræning. Klar til skriftlig eksamen
 • Maj:
  Fordybelse i pensum. Teater
 • Juni:
  Eksamensklar – mundtlig eksamen. Sommerteater i Juelsminde. Skoleafslutning
Individuelt tilrettelagte studieplaner

Individuelt tilrettelagte studieplaner

Tæt kontakt mellem lærer og elev

Tæt kontakt mellem lærer og elev