11.klasse | Fremtidsklasse på Bustrup |


 

 

 

 

Hvad er et 11. skoleår?

Ifølge Folkeskoleloven (§ 4, stk. 2) kan en elev tildeles et 11. skoleår efter behov. Dette 11. skoleår kan indebære fag-faglig undervisning, afklaring på den unges uddannelsesvalg og træning i personlige og sociale kompetencer.

 

Fremtidsklassen på Dagskolen på Bustrup

Et tilbud om Fremtidsklassen bliver aftalt med den samarbejdende kommune (sagsbehandler eller Jobcentret for den pågældende elev). Forløbet tilrettelægges individuelt, eventuelt som et 11.skoleår hvor den unge ved målrettet indsats bliver trænet til at tage fat på fremtidig uddannelse, STU eller andet.

Indholdet af et 11. skoleår varier derfor. Der er blandt andet mulighed for at gennemføre: 

  • Træningsforløb i fitnesscenteret på Bustrup – kom i god fysisk form
  • Praktikforløb
  • Faglige forløb med opkvalificering af dansk / matematik / engelsk eller andre skolefag
  • Forberedelse til, og deltagelse i, kulturelle arrangementer såsom koncerter, sportsdage eller udstillinger
  • Hjælp til at bestå køreprøve til bil
  • Life Skills kurser med vægt på personlig økonomi / kontakt med de offentlige system / sundhedsvæsenet
  • Life Skills kurser med træning i at varetage personlig hygiejne / vægttab / styr på tænder og skavanker
  • Praktiske projekter på stedet for at træne sig i at være på en arbejdsplads: køkkenet, værkstedet, haven osv.