Tel: 28195542 • info@bustrup.dk

Sdr. Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@bustrup.dk

Undervisningens metode | Pædagogisk praksis


 

Metodevalg

Lærernes metodevalg er traditionen tro, varieret og afvekslende med det formål at gøre undervisningen vedkommende, virkelighedsnær og engagerende. Såvel i indhentning af materiale og i resultatopgørelsen er skolen traditionelt meget udadrettet og har et godt samarbejde med andre skoler. Gennem arrangementer på skolen inddrages forældre og lokale i området.

 

Vekselvirkning

I planlægningen og udførslen af undervisningen bruges en vekselvirkning af bog systemer og IT baseret undervisningsmaterialer. Der lægges stor vægt på at undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs niveau og behov. Undervisningen er en vekselvirkning mellem læreroplæg, gruppearbejde, projekt opgaver og individuel arbejde samt faglig fordybelse. Derudover lægges der stor vægt på elevernes psykiske trivsel gennem nærvær, samvær og gensidig respekt. Ligeledes er der fokus på den fysiske trivsel som tilgodeses igennem motion og sund kost.

 

Mentalisering

Lærerne er uddannet i brug af mentalisering som socialpædagogisk metode til hjælp for bedre overensstemmelse med eleverne.

 

Uddannelses- og udviklingsplaner

Der afholdes udvikling – og uddannelsessamtaler med den enkelte elev tre gange årligt. Her fastsættes og justeres mål og delmål indenfor personlig, social og faglig udvikling i samarbejde med elevens bagland.

 

Om at finde løsninger

Vi fokuserer ikke på problemerne i hverdagen, men søger at skabe løsninger. Vores målsætning er, at hjælpe den enkelte elev med at virkeliggøre sine ønsker og drømme, og hjælpe eleven til at forstå, at der kun komme løsninger gennem en indsats, gennem flid, gennem tålmodighed og ved at prøve igen og igen – og blive ved til det lykkes.

Mentalisering er fundamentet til undervisningens metode
Her er plads til alle. Undervisningens metode er anerkendende.

Pædagogik & Praksis


Samtaleskema giver retning og evidens

Samtaleskema giver retning og evidens

Vores samtaleskema hjælper de unge til at reflektere over deres tilværelse og deres tilgang til den. Smtaleskemaerne er også et værktøj til at evidensbasere de terapeutiske forløb på stedet. Det hjælper os lærere i vores stræben efter at finjustere vores pædagogiske praksis.

Meningsgivende skolegang

Meningsgivende skolegang

Socialrådgiver Stine Kamuk om en meningsfyldt skolegang: “Erfaringen er, at de unge først og fremmest skal opnå en relation eller tilknytning til lærerne, for at den reelle indlæring kan ske. Eleverne skal mødes med anerkendelse, ros og glæde. Det behøver ikke være en kamp at gå i skole.”

Fairstart instruktørkursus

Fairstart instruktørkursus

I løbet af foråret 2018 har to af lærererne taget en instruktøruddannelse hos Fairstart Foundation, under aut.cand.psych Niels Peter Rygaards kyndige ledelse. Instruktøruddannelsen er en fælles dialogbaseret læringsproces, som har det formål, at styrke en personalegruppes fælles sociale og professionelle grundlag.

Glade elever og gode resultater

80 % af alle de elever, der er gået til eksamen på Dagskolen Bustrup, består med minimum karakteren 2. 53% af vores tidligere elever er allerede inden for fem år efter at have været hos os kommet ud af det offentlige system og klarer sig selv.

Sdr. Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542 info@bustrup.dk

CVR: 25 60 57 99 • Dagskolen på Bustrup • Sdr. Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542 info@bustrup.dk