Tel: 28195542 • info@bustrup.dk

Sdr. Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@bustrup.dk

STU | Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse


 

Målgruppe

Unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke –  selv med specialpædagogisk støtte – vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed.

Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner. Den unge skal være under 25 år, når uddannelsen påbegyndes.

 

Uddannelsen består af:

 • En almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv
 • En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder
 • Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads

 

Individuelt tilrettelagte forløb

Dagskolen tilrettelægger i samarbejde med UU vejledningen og den unge et individuelt uddannelsesforløb, hvor der opnås personlige, sociale og faglige kompetencer med vægt på den unge som selvstændig aktør i eget liv.

 

STU – uddannelsen på Bustrup, tager udgangspunkt i fem elementer

 1. Praktik
 2. Arbejdskultur
 3. Bo-træning
 4. Undervisning
 5. Samfund.

 

Der er følgende 5 specialiserede linjer:

 1. Håndværkerlinjen
 2. Den økologiske linje
 3. Den kreative linje
 4. Køkkenlinjen
 5. Den sportslige linje
STU skole i Jylland
STU skole i Jylland
Bustrup Hovedgård på Salling - STU skole i Jylland

Sdr. Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542 info@bustrup.dk

CVR: 25 60 57 99 • Dagskolen på Bustrup • Sdr. Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542 info@bustrup.dk