Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

Socialrådgiver Stine Kamuk: “Målet er et meningsfyldt liv”


 

Omsorgssvigtede unge tilbringer teenageårene på opholdsstederne Bustrup Hovedgård, Udsigten og Jupiter. En tid, hvor de får mulighed for at udvide horisonten, danne relationer og knytte sig til andre. Socialrådgiver Stine Kamuk fremhæver nærvær som et middel til at nå i mål med arbejdet. Stine Kamuk er socialrådgiver på opholdsstederne Bustrup Hovedgård, Jupiter og Udsigten.Et meningsfuldt liv med livsglæde og gode relationer

Det er målet for arbejdet med de omsorgssvigtede og tilknytningsforstyrrede unge på opholdsstederne Bustrup Hovedgård, Udsigten og Jupiter.
– De omsorgssvigtede unge er senere udviklede end andre unge på samme alder. De har vanskeligt ved at omsætte erfaringer til praksis, og de massivt tilknytningsforstyrrede kan først som 25 eller 30-årige begynde at beregne konsekvensen af deres egne handlinger, forklarer socialrådgiver Stine Kamuk.

Vedholdende voksne
Stå op, gå i skole, vask tøj, husk eksamen i morgen, gå i seng. Opholdsstedernes unge har brug for struktur og faste rammer i dagligdagen.
– De unge sætter faktisk pris på nærværende og vedholdende voksne, selv om de kan give udtryk for, at det er irriterende. De er impulsstyrede og har brug for at blive styret udefra, siger Stine Kamuk.De unge har forskellige ressourcer og barrierer – de er sårbare på forskellig vis. Svigtet kan også have skadet deres intelligens.
– Vi udvikler de unges potentiale i størst muligt omfang. Så de bliver i stand til at flytte herfra, ind i mellem til et bofælleskab, andre gange til egen lejlighed med støtte fra os – og mens de bor her, sørger vi for meningsgivende aktiviteter, der optager dem, så de kan holde sig fri af stoffer og kriminalitet.

Mødes helst på stedet
Når et barn eller en ung er anbragt udenfor hjemmet, bliver der afholdt statusmøde hvert halve år, hvor også kommunens socialrådgiver er med.
– Mødet foregår her på opholdsstedet. Nogle kommuner er dog så presset på tid, at socialrådgiverne ikke kan overkomme det halvårlige møde. Det forstår og accepterer vi, så en gang i mellem kører vi selv til eksempelvis Odense eller København. Men vi vil allerhelst have, at socialrådgiverne kommer og har samtalen her, så de kan se stedet, den unges værelse og få et indblik i hans eller hendes hverdag, siger Stine Kamuk. Hun står for opholdsstedernes dokumentation til kommunen. Skriver statusrapporter til de unge, til forældrene og til kommunernes socialrådgivere.

Respekt for det enkelte individ
Ved status med kommunen bliver det vurderet, om den unge og opholdsstedet er kommet i mål med handleplanen for den enkelte.
– Statusrapporterne er faktisk også med til at udvikle den enkelte unge. Rapporten indeholder et afsnit, hvor den unge bliver interviewet om, hvilke punkter, han eller hun skal udvikle sig på, og hvilke mål den enkelte allerede har opfyldt. Selvfølgelig skal den unge have mulighed for at udtrykke sig i forhold til sin egen situation, understreger Stine Kamuk. Forældrene får også statusrapporten tilsendt. Nogle læser den, og ringer for at stille uddybende spørgsmål. Andre orker ikke at læse rapporten.

Samarbejde med forældre
Kontakten til forældrene er afgørende for opholdsstederne. At forældrene accepterer situationen og giver slip på skyld og skam. Samtidig er de unge stadig loyale overfor forældrene, også dem, som egentlig er i konflikt med dem.
– Vi møder forældrene og forstår, at de har haft svært ved at slå til. Vi ser på hvert menneske som et enkeltindivid. Det gør noget godt – ikke fordi det rykker på deres kompetencer som forældre – men fordi vi får et meget bedre gensidigt samarbejde. De bliver mere villige til at tale om samvær hjemme. Hvornår, hvordan og hvor meget. Lander vi på 10 timer hver anden weekend, så er det også okay!

Set fra flere synsvinkler
For socialrådgiveren er det også en vigtig opgave at se tingene fra flere synsvinkler.
– Hvis det eksempelvis drejer sig om en 14-årig pige, skal jeg kunne se sagen fra lovens vinkel, fra pigens synsvinkel, fra moderens, kærestens og opholdsstedets synsvinkel. Der igennem skal vi nå frem til en løsning med respekt for de involverede parter, og med større hensyn til den unge pige end til kommunen.

– Under alle omstændigheder skal jeg sørge for, at en sag er belyst fra enhver tænkelig synsvinkel, for at vi kan nå frem til den bedst mulige løsning, understreger Stine Kamuk.

Når tingene lykkes
Hovedparten af de unge på opholdsstederne Bustrup Hovedgård, Jupiter og Udsigten tilbringer deres teenageår på stedet, og for manges vedkommende endnu flere år i efterværn frem til de fylder 23 år. Når de flytter fra opholdsstederne kan der gå tid, før de igen giver lyd fra sig. Men de ved, at de altid kan kontakte opholdsstederne, hvis de har brug for hjælp.

– Pludselig er den der, så lykkes det for dem. De kan være kommet ind på arbejdsmarkedet, have fået en uddannelse og en kæreste. Det er det, de gerne vil – og så hører vi fra dem igen. De er stolte af, hvad de har opnået, og er blevet i stand til at reflektere over deres liv og den tid, de har været her, siger Stine Kamuk.

Psykologen coacher
De ansatte på opholdsstederne får en gang månedligt besøg af en psykolog, hvor personalemødet bliver udskiftet med supervision i tre timer. En anden psykolog kommer hver 14. dag i seks timer, hvor både de ansatte og de unge kan få samtaler. Ved yderligere behov bliver psykologen kaldt ekstra ind, oplyser Stine Kamuk.
– Vi får det, vi har brug for – også i akutte situationer, som hvis en ansat er blevet truet af en ung eller af forældrene.

Plan for at udvikle ansatte
Bustrup Dagskole og opholdssteder har en virksomhedsplan for to år ud i fremtiden, hvor den fælles pædagogiske linje bliver lagt. Planen bliver overordnet lagt til rette af skoleleder Anders Svensson og socialrådgiver Stine Kamuk. Udover den fælles pædagogiske linje, som alle ansatte bliver uddannet indenfor, er der mulighed for at vælge andre uddannelser til.
– Vi holder fire til fem møder årligt med en konsulentvirksomhed og køber oven i andre ydelser udefra. Emnerne kan være mentalisering eller chok og traumer. I den nye plan er en psykolog sat på til at holde oplæg om tilknytningsforstyrrelser, oplyser Stine Kamuk.

En Journalist Flytter Ind


Vi skaber autentiske relationer

Kerneopgaven for medarbejderne er at skabe autentiske relationer til de unge. Et arbejde, hvor det såkaldt “fælles tredje” er et væsentligt element. “Liv, lyst og lærdom” er også en kerneværdi på Bustrup. – Det er lysten som skal drive værket, siger Anders Svensson, leder på Bustrup.

Vi lærer de unge at stå på egne ben

På en landejendom omgivet af marker har sårbare og udsatte unge hjemme. Her bliver der taget hånd om dem, og der er altid en voksen parat til en samtale når det hele bliver for svært. Opholdsstedet Udsigten er et hjem for sårbare og udsatte unge.

Plusser på kontoen – de små sikre succeser

Vi belønner eleverne for at motivere dem til at tage flere timer. Vi må også hele tiden sørge for, at de har succesoplevelser og får plusser på kontoen, siger Kirsten Andersson, som er afdelingsleder på dagskolen. På den måde arbejder vi med “de små sikre succeser”.

Elevernes behov er i fokus på Dagskolen på Bustrup

Dagskolen har mange lærerressourcer. Vores styrke er, at vi har fokus på, hvad der er bedst for den enkelte elev, og så gør vi det, siger Kirsten Andersson. Vores opgaver er, at have elevernes behov i fokus.

Teaterrollen giver mig ro

Mikkel oplever en personlig frihed på scenen og kan godt lide at spille, synge og danse foran mange mennesker. Lige nu gælder det rollen som Yan Sun i “Det Gode Menneske Fra Sezuan” af Bertolt Brecht.

En barndom med hash og kriminalitet

Ole er 17 år og har nu boet på opholdsstedet i 10 måneder. Hans forældre blev skilt, da han var seks år gammel, og fra da af gik det fatalt ned ad bakke. Men nu er han godt i gang med at komme på fode igen.

Bustrup værdsat af lokalsamfundet

“Vi er utrolig glade for den indsats, som opholdsstedet Bustrup yder i lokalsamfundet. Det er med til at gøre området attraktivt for folk ude fra” siger Aage Dahl, som kom til Salling for 50 år siden og er tidligere leder af Lem skole og medlem af hovedbestyrelsen for De Radikale.

Lampefeber op til teaterfestival

Hvert år opfører eleverne på Bustrup Dagskole og opholdssteder et teaterstykke. I år gælder det dramaet “Det Gode Menneske fra Sezuan” af den legendariske Bertolt Brecht. Premièren er til Sommerteater i Julesminde.

En Journalist Flytter Ind

Journalist Kirsten Maria Magelund flyttede ind på Bustrup i en måned. Det blev til en indsigtsfuld artikelserie om livet på Bustrup. Interviews med unge og medarbejdere dannede basis for artiklerne.

CVR: 29233217 • Opholdsstedet Udsigten • Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk

CVR: 29233217 • Opholdsstedet Udsigten • Hovvej 11 • 7860 Spøttrup • 28195542 • info@opholdsstedet-udsigten.dk